Użyteczność publiczna

Użyteczność publiczna

Ekonomiczne rozwiązania światłowodowe dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Transformacja cyfrowa jest obecnie głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstw komunalnych i publicznych: cyfryzacja zmienia rynki, cykl życia modeli biznesowych ulega skróceniu, a przepaść między pionierami a opóźnionymi w rozwoju zwiększa się.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej realizują szeroki zakres zadań. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej to więcej niż tylko lokalny dostawca energii, często są to również firmy zajmujące się utylizacją odpadów, firmy transportowe lub dostawcy komunikacji miejskiej. Oznacza to, że rosnące znaczenie technologii cyfrowych zmusza je do opracowania kompleksowego pakietu działań.

Faza wektorowania jest również krótsza niż początkowo zakładano - również w tym przypadku nieunikniona jest zmiana paradygmatu. Miasto jako podmiot nadrzędny wymaga optymalnej realizacji tych obszarów, które służą bezpośrednio obsłudze obywateli i przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności miast.

Realizacja inteligentnych sieci energetycznych

 

Przejście od scentralizowanych sieci energetycznych do zdecentralizowanej infrastruktury elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii napędza rozwój inteligentnych sieci. Inteligencja sieci pochodzi przede wszystkim z sieci do niezawodnej transmisji danych.  Do tego celu wymagane są światłowody jako medium komunikacyjne, zazwyczaj są one poprowadzone równolegle do linii energetycznych. Tam, gdzie nie ma linii światłowodowych, nieunikniona jest rozbudowa. W celu połączenia centralnego systemu sterowania i przetwarzania danych ze zdecentralizowanymi zakładami energetycznymi wymagane są systemy, które charakteryzują się następującymi parametrami:

- Zgodność ze standardami bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie teleinformatycznym (KRITIS / infrastruktura krytyczna)
- Elastyczność w topologii okablowania światłowodowego (gwiazda / magistrala / pierścień)
- Niezawodność, wytrzymałość i ochrona inwestycji

MICROSENS Ruggedized Micro Switch G6 jest idealnym urządzeniem do wyposażania zdecentralizowanych, wysokowydajnych infrastruktur krytycznych.

 Dzięki szerokiej gamie wersji może być wyposażony w wymagane zasilanie (48VDC / 24VDC / 230VAC), a podłączenie do odpowiedniej sieci światłowodowej odbywa się za pomocą elastycznych transceiverów SFP. Dzięki wyjątkowo kompaktowej budowie i adapterowi na szynę DIN można elastycznie wybrać miejsce montażu od małych skrzynek rozdzielczych po szafy sterownicze.

Interdyscyplinarne wykorzystanie istniejących sieci daje efekt synergii

Inwestowanie w wysokowydajną infrastrukturę Smart Grid stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.  Jednak rozbudowa wysokowydajnej sieci światłowodowej w sektorze publicznym, takiej jak Smart Grid, może generować efekty synergii.

Efekty synergii powstają, gdy inwestycje w rozbudowę sieci umożliwiają włączenie dodatkowych aplikacji od samego początku lub gdy nowe źródła przychodów są generowane przez nowe modele biznesowe. Przykładem tego jest mapowanie usług komunikacyjnych, takich jak Wi-Fi na obszarach miejskich, nadzór wideo do kontroli ruchu drogowego lub jako aspekt bezpieczeństwa lub rozbudowa infrastruktury Fiber-to-the-X na istniejącej sieci światłowodowej Smart Grid. Prowadzi to do synergii pomiędzy poszczególnymi jednostkami przedsiębiorstw publicznych, pomiędzy dostawcami i miejskim dostawcą usług telekomunikacyjnych (patrz również: Rozwiązania branżowe "Carrier").W zakresie pokrycia sygnałem WiFi obszarów miejskich firma MICROSENS oferuje swój Ruggedized Micro Switch PoE+. Jest to sprawdzone urządzenie sieciowe, które nie tylko łączy lokalny punkt dostępowy WiFi bezpośrednio z siecią danych, ale również zasila go poprzez PoE. Sieć ta może być również wykorzystywana do nadzoru wideo IP, a do logicznego rozdzielenia tych sieci służy technologia VLAN.

Również w tym obszarze przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa IT jest obowiązkowe, ponieważ sieć jest zdecentralizowana w obszarze miejskim. W tym celu wytrzymały mikroprzełącznik MICROSENS oferuje szeroki wachlarz różnych mechanizmów bezpieczeństwa IT, które zapobiegają niepożądanemu dostępowi do sieci:

- IEEE802.1X jako mechanizm ochronny zapobiegający niepożądanemu dostępowi
- Micro scripting jako swobodnie programowalny interfejs do tworzenia automatyzacji przełączania
- Centralne zarządzanie i monitoring

Funkcje sterowania i sygnalizacji to kolejne zastosowania, które wykorzystują synergię wynikającą z zastosowania tych samych ścieżek komunikacyjnych.

Szczególnie w dziedzinie transportu publicznego konieczne są wysiłki w zakresie cyfryzacji, aby go utrzymać i zoptymalizować. Dwie dyscypliny odgrywają tu kluczową rolę:

- Cyfryzacja platform informacyjnych w sektorze transportu publicznego

- Digitalizacja w zakresie sterowania systemami sygnalizacyjnymi

W szczególności, sterowanie systemami sygnalizacyjnymi wymaga jeszcze większej niezawodności i mechanizmów redundancji w celu optymalizacji działania.

Dzięki platformie Industrial G6 firma MICROSENS oferuje urządzenia przeznaczone właśnie do takich zastosowań.

Podobnie jak w przypadku wytrzymałych mikroprzełączników, seria Profi Line G6 dysponuje rozbudowanym interfejsem zarządzania, który umożliwia optymalne przygotowanie i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury do wdrożenia.

W porównaniu do Ruggedized Micro Switch, seria Profi Line G6 posiada dodatkowe interfejsy:

- Redundantne zasilanie 2x 24...57 VDC
- Porty I/O z obsługą SNMP do podłączenia zewnętrznych systemów alarmowych

W razie potrzeby dostępne są również specjalnie certyfikowane urządzenia Profi Line G6 (certyfikacja EVU zgodnie z IEC 61850-3/IEEE1613 lub do zastosowań kolejowych zgodnie z DIN EN 50121-4).

Opanowanie wyzwania "sieci miejskiej"

Jak każda zmiana, transformacja cyfrowa wymaga inwestycji. Jednak już w fazie planowania można uwzględnić efekty synergii w celu stworzenia nowych źródeł przychodów, dzięki czemu można bezpośrednio pozytywnie wpłynąć na finansowanie i zidentyfikować dodatkowe możliwości.

Decydujące znaczenie ma tu zwłaszcza współpraca różnych podjednostek przedsiębiorstwa komunalnego (regionalnych dostawców usług telekomunikacyjnych, firm transportowych, dostawców energii elektrycznej) przy tworzeniu synergii.

MICROSENS, jako niemiecki producent aktywnej techniki sieciowej z doświadczeniem w dziedzinie komunikacji światłowodowej, oferuje liczne komponenty do realizacji miejskich sieci światłowodowych.

W zależności od topologii i istniejącego okablowania, w zależności od wymagań funkcjonalnych, a przede wszystkim bezpieczeństwa, MICROSENS oferuje kompetencje dla każdego wymagania.

Podążajmy razem za technologią i odważnie podchodźmy do zmian, korzystając z naszego know-how i doświadczeń z już zrealizowanych projektów.

CASE STUDIES:

Osoby prywatne i przedsiębiorcy - w Norderstedt zyskują na tym w równym stopniu: W piątym co do wielkości mieście w Szlezwiku-Holsztynie trwa budowa…

Czytaj więcej

Hamburg wyprzedza w pewnym sensie wiele niemieckich miast. Nie mówimy tu o Elbphilharmonie czy porcie jako bramie na świat. Dzięki MobyKlick, darmowe…

Czytaj więcej