Zdrowie i opieka zdrowotna

Zdrowie i opieka zdrowotna

Ekonomiczne rozwiązania światłowodowe dla szpitali

Rosnące koszty opieki zdrowotnej i ograniczone świadczenia socjalne stale uszczuplają budżety szpitali i klinik.

Rosnąca presja na utrzymanie kosztów na niskim poziomie sprawia, że instytucje mają coraz mniejszą elastyczność finansową. Decydenci od dawna zdają sobie sprawę, że medycyna wspierana przez IT jest jedynym realnym sposobem zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentami przy jednoczesnym zachowaniu przewagi konkurencyjnej.

Systemy MICROSENS zwiększają rentowność infrastruktury IT, na przykład poprzez obsługę płatnych usług dodatkowych, takich jak Internet dla pacjentów czy IPTV, a tym samym generowanie dodatkowych przychodów. Jako niemiecki konstruktor i producent wysokowydajnych komponentów światłowodowych z powodzeniem wspieraliśmy wiele projektów w branży opieki zdrowotnej, oferując niezawodne produkty i doskonałe doradztwo. Nasze prace sięgają od przyszłościowych sieci wewnętrznych Fiber To The Office, poprzez łącza do centrów danych, aż po projekty koncepcyjne sieci międzykampusowych opartych na technologii transmisji 10/40G dla grup szpitali.

 

Fiber To The Office - ekonomiczna sieć wewnętrzna jako podstawa efektywnej działalności medycznej

Koncepcja FTTO firmy MICROSENS łączy w sobie zalety przyszłościowej sieci światłowodowej z elastycznością technologii połączeń końcowych opartej na skrętce miedzianej. Dzięki temu FTTO stanowi ważny element składowy bardziej ekonomicznego systemu nowoczesnej opieki medycznej.

Fiber To The Office firmy MICROSENS zapewnia specjalistom i pracownikom służby zdrowia niezawodne dostarczanie danych pacjentów przy maksymalnej szerokości pasma. W związku z wysokimi wymaganiami dotyczącymi stabilności EMC sieci szpitalnych, światłowód staje się również atrakcyjny pod względem kosztów inwestycyjnych (CAPEX) w porównaniu z ekranowanymi kablami miedzianymi.

System wykorzystuje przyszłościowe kable światłowodowe o dużym zasięgu niezbędnym do pokonywania dużych odległości pomiędzy obszarami klinik, dzięki czemu zbędne stają się liczne dodatkowe szafki dystrybucyjne w budynku. Ciągła rozbudowa linii światłowodowych do obszaru użytkownika jest jedną z podstawowych idei FTTO.

Technika światłowodowa gwarantuje długą żywotność systemu również w przypadku wielokrotnych modernizacji technologii. Kierownicy klinik i dyrektorzy techniczni mają dzięki temu zapewnioną długoterminową ochronę inwestycji i mogą spokojnie planować zarządzanie kosztami IT.

Wyższa wydajność energetyczna i niższe koszty utrzymania dzięki usprawnionej strukturze IT

Dzięki zastosowaniu przez FTTO architektury szkieletowej z kolumnami, koszty instalacji i utrzymania są znacznie niższe niż w przypadku piętrowych pomieszczeń dystrybucyjnych. Tworzy to sprawną, energooszczędną infrastrukturę IT i zwiększa powierzchnię, którą można wykorzystać z zyskiem. Znacząco zmniejsza to również całkowitą objętość potrzebnych kabli. Jeśli chodzi o surowe standardy zgodności z przepisami obowiązujące w służbie zdrowia, system zapewnia wyraźne korzyści, zarówno pod względem ogólnej dostępności sieci, jak i parametrów oceny ogólnego ryzyka, takich jak rozprzestrzenianie się ognia.

Zastosowanie Power-over-Ethernet dla terminali

W koncepcji FTTO mikroprzełącznik MICROSENS stanowi połączenie między okablowaniem światłowodowym a połączeniami terminalowymi opartymi na skrętce. Dzięki PoE (Power-over-Ethernet) możliwe jest ekonomiczne zasilanie telefonii i systemów nadzoru za pomocą okablowania skrętkowego. Rozwiązania WLAN mogą na przykład służyć jako podstawa dla mobilnych systemów dostępu do danych lub dla oszczędnych rozwiązań VoIP.

Instalacja bez użycia narzędzi, elastyczny montaż, dopuszczenie medyczne

Mikroprzełączniki FTTO firmy MICROSENS nadają się do najróżniejszych scenariuszy instalacji. Urządzenia te oferują ponadto szereg zalet technicznych.

  •     Montaż zatrzaskowy w kanałach kablowych, zbiornikach pod podłogą i szafach sterowniczych - bez użycia narzędzi
  •     Bezwentylatorowa konstrukcja - wysoka niezawodność i stabilność technologiczna
  •     Profesjonalny i higieniczny montaż urządzeń
  •     Wysoka wydajność dzięki technologii Gigabit Ethernet
  •     Inteligentne oprogramowanie zarządzające (NMP) ułatwiające pracę administracyjną
  •     Zintegrowane środki bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie 802.1X, VLAN i QoS

 

Lukratywne usługi triple play jako droga do zwiększenia rentowności w planowaniu inwestycji w IT w szpitalach

Rozszerzenie sieci światłowodowych na obszary trzeciorzędne skutkuje infrastrukturą okablowania o większej niezawodności. Zapewnia większą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi poprzez izolację elektryczną, poprawiając tym samym dostępność aplikacji informatycznych do zarządzania opieką zdrowotną.

Tworzenie wielu zastosowań dla infrastruktury sieciowej przynosi szereg korzyści ekonomicznych. Z jednej strony, efektywne procedury biznesowe zwiększają produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia pracowników. Z drugiej strony, kompleksowe usługi komunikacyjne podnoszą satysfakcję pacjentów i jakość opieki nad nimi. Z finansowego punktu widzenia, Triple Play pomaga instytucjom medycznym w szybszej amortyzacji pilnie potrzebnych inwestycji w wysokowydajne sieci, umożliwiając im generowanie przychodów z płatnych usług komunikacyjnych o wartości dodanej, takich jak dostęp pacjenta do Internetu, IPTV oraz wideo na żądanie.

Redukcja kosztów bez uszczerbku dla jakości opieki

Dla wielu menedżerów klinik redukcja kosztów jest preferowaną metodą zapewnienia długoterminowej przewagi konkurencyjnej organizacji medycznej. Ponieważ obniżone stawki refundacji ograniczają możliwości generowania przychodów, zwiększenie liczby pacjentów może skutecznie poprawić sytuację finansową kliniki tylko w połączeniu ze znaczną poprawą wydajności procedur. W przeciwnym razie personel jest przepracowany i cierpi na tym jakość opieki nad pacjentem.

Długoterminowa redukcja kosztów dzięki połączeniu w sieć wszystkich poziomów działalności

Kompleksowa sieć łącząca wszystkie szczeble zarządzania placówką medyczną, a tym samym zapewniająca długotrwałą redukcję kosztów operacyjnych, jest możliwa tylko dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. Komponenty FTTO firmy MICROSENS stanowią podstawę wydajnej koncepcji sieciowej "Triple-Play". W tym systemie przez sieć przesyłane są jednocześnie różne rodzaje danych: dane wewnętrzne z systemu informatycznego szpitala, telefonia VoIP oraz usługi dodane dla pacjentów, takie jak Internet lub IPTV.

Elastyczne zastosowania triple play w całym środowisku klinicznym

Przełączniki FTTO firmy MICROSENS oferują szerokie spektrum możliwości integracji i montażu, które są idealnie dostosowane do potrzeb placówek medycznych.

  •     Zastosowania w obszarach opieki nad pacjentami, salach operacyjnych i pomieszczeniach administracyjnych
  •     Bezpośrednia integracja z urządzeniami montowanymi na suficie
  •     Integracja z systemami wywoływania opartymi na protokole IP
  •     Odpowiednie do systemów monitorowania pacjentów opartych na IP

Future-proof location networking as a competitive factor for medical service providers

In times of limited funding and shrinking subsidies, clinic managers and technical directors demand future-proof investments. Procurement costs need to be proportional to actual bandwidth needs. Future requirements need to remain economically foreseeable. 

Increasing amounts of interdisciplinary collaboration, closer ties between clinics and regional competency centers, and the new paradigm of integrated medical care are all designed to improve the quality of patient care. At the same time, however, they create significantly stiffer competition in the industry. As a result, the ability to network has already become one of the key factors in raising productivity and cost efficiency. MICROSENS’ scalable 10/40G broadcast platform for high-speed optical networks give medical service providers a future-proof basis for their ever-growing bandwidth requirements.

Cost-efficient usage of fiber optic capacities

The optical multiplex method gives clinic operators a cost-efficient way of multiplying their existing fiber optic networks’ capacities. Parallel transmission of multiple wavelengths over one optical fiber enables transmission rates of up to several hundred gigabits per second (Gbps) with no need to lay any additional cables. If no fiber optic network is currently in place, dark fiber cables can be hired inexpensively and used economically.

Pay-as-you-grow: low initial investments, low operational costs, scalable at any time

The “pay-as-you-grow” idea has long been a prevalent investment planning principle among telecommunications providers, and today it is equally applicable to networks linking clinic locations, cooperation partners, and medical care centers. The modular design of the MICROSENS Optical Transport Platform enables optimal reconciliation between investment costs and networking needs. Should necessary bandwidth increase or additional services be required, additional modules can simply be added on. In addition, energy-efficient system design ensures low operational costs for electricity and cooling.

Data processing center connections for clinics and hospitals

Diagnostic imaging methods, electronic patient files, and stricter guidelines due to internal and external compliance standards all result in ever increasing demands on data-processing center security systems. Linking to external backup data processing center has turned out to be an ideal solution for the medical world, and it also most effectively addresses the challenges of risk management after geo-redundancy. The MICROSENS Optical Transport Platform’s high level of transport performances makes it possible to connect external computing centers redundantly through multiple dedicated channels at bandwidths of 10/40 Gbps per channel, thus ensuring reliable transmission of various services.

Reliable Industrial Ethernet solutions for facility management and surveillance

Apart from economic considerations, what count most in health care management are reliability and security. This is especially true when it comes to the availability of building management systems and to the industrial Ethernet components used to connect supply systems. 

Since patient wellbeing is directly dependent upon climate control and power supplies, system failures in these areas are not acceptable. Meticulous manufacturing processes and utmost stringency in quality control allow MICROSENS industrial Ethernet components to help creating reliable networks of technical building systems in hospital environments.

German-manufactured technical stability

Increasing needs for real-time data mean that network components are often used in rough conditions. IP-cameras, for example, are often used in outdoor areas to realise security monitoring of car parks and barrier systems. These types of applications require especially stringent development and manufacturing procedures. This is why MICROSENS develops and manufactures all of their Profi Line devices in Germany.

Central management and maximum reliability for sensitive medical areas

State-of-the-art manufacturing work and top-quality solid state technology make MICROSENS’ industrial Ethernet components highly durable and temperature resistant.

Downloads: