Sieci metropolitalne (MAN / WAN)

Sieci metropolitalne (MAN / WAN)

Optyczna platforma transportowa MICROSENS oferuje skalowalne, wysokowydajne rozwiązania sieciowe o wydłużonym cyklu życia.

Optyczna platforma transportowa

Możliwość wzajemnego połączenia jest dla nowoczesnych przedsiębiorstw jednym z kluczowych elementów umożliwiających osiągnięcie większej produktywności i lepszej efektywności kosztowej. Dzięki skalowalnym rozwiązaniom w naszym obszarze biznesowym Optical Transport operatorzy centrów danych, dostawcy usług telekomunikacyjnych i duże przedsiębiorstwa otrzymują przyszłościową podstawę dla stale rosnących wymagań w zakresie przepustowości. Niezawodność i redundancja mają takie samo znaczenie jak długoterminowa akceptowalność finansowa w modelach kosztów IT.

Optyczna platforma transportowa firmy MICROSENS oferuje przedsiębiorstwom rozwiązanie komunikacyjne o długiej żywotności, ponieważ system rozwija się wraz z rosnącymi wymaganiami w zakresie szerokości pasma, bez konieczności stosowania nowych połączeń światłowodowych. Uzupełnieniem oferty są ekonomiczne rozwiązania dla połączeń lokalizacyjnych - Access Platform.

Nasze platformy optyczne

Download: