Poziomy aplikacji

Poziomy aplikacji

Poziomy aplikacji sieci inteligentnej

Płynna transmisja danych, głosu i obrazu wymaga spełnienia wielu wymagań. W związku z tym możliwości zastosowania technologii światłowodowej firmy MICROSENS są bardzo szerokie.

Rozwiązania firmy MICROSENS umożliwiają dostosowanie poziomów aplikacji dla sieci światłowodowych do zastosowań lokalnych i rozległych. Wybór komponentów dostosowanych do danego celu zastosowania odbywa się z uwzględnieniem różnych kryteriów w celu stworzenia idealnego rozwiązania uwzględniającego elastyczność, przyszłe potrzeby i optymalizację kosztów.

Równie duży nacisk kładziony jest na zapewnienie możliwości zastosowania komponentów w istniejących systemach oraz wykorzystania ich w obszarze pokrywających się poziomów zastosowań. Rozwiązania oferowane przez MICROSENS obejmują wszystkie obszary zastosowań techniki światłowodowej. Tworzone są indywidualnie zoptymalizowane połączenia od wewnętrznych firmowych sieci lokalnych (LAN) poprzez sieci dostępowe (Access) aż po sieci miejskie (MAN).

Enterprise Networks

Technologia światłowodowa stała się sprawdzonym medium transmisyjnym w biurach i innych miejscach pracy. Koncepcja Fiber To The Office (FTTO) pozwala na zgodne ze standardami i zdecentralizowane połączenie nowoczesnych środowisk biurowych w sieć. Firma MICROSENS łączy technologię połączeń miedzianych z technologią światłowodową w celu integracji urządzeń końcowych w sieciach światłowodowych.

W budynkach linie światłowodowe łączą poziomy i obszary szkieletowe budynku. Okablowanie miedziane służy wyłącznie do bezpośredniego podłączania komputerowych stanowisk roboczych i urządzeń końcowych za pośrednictwem przełączników instalacyjnych MICROSENS.

Pod nazwą "Enterprise" firma MICROSENS oferuje asortyment produktów, który pod względem ceny i dostępności odpowiada aktualnym wymaganiom rynku.

Rezultat: wydajne sieci do niezawodnej transmisji danych dla komputerów, telefonii i wideo. Obejmuje on przełączniki, konwertery, transceivery i adaptery sieciowe.

Industrial Solutions

Czy to w ruchu kolejowym, w technice sterowania ruchem, czy w środowisku przemysłowym - technologia sieciowa MICROSENS oferuje solidne i niezawodne produkty do transmisji danych nawet w trudnych warunkach.

Opatentowana przez MICROSENS technologia Ethernet Ring umożliwia tworzenie redundantnych, odpornych na awarie struktur pierścieniowych.

Serie "Profi Line" i "Entry Line" oferują w swoich zakresach optymalne rozwiązania dostosowane do wymagań i budżetu.

Urządzenia z serii Profi Line przeznaczone są do zastosowań specjalnych i wrażliwych na awarie, jak np. aplikacje kolejowe i szynowe, a także do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem. Proste, ekonomiczne i niezawodne urządzenia uzyskują wysokie noty w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Przełączniki i konwertery z serii Entry Line nadają się szczególnie do sieci przemysłowych o niewielkich odległościach w obszarze urządzeń końcowych.

Optical Transport

Wymagania stawiane wydajności centrów danych stale rosną. Przedsiębiorstwa potrzebują coraz większej dostępności pasma i coraz większej przepustowości sieci. Dzięki systemom multipleksowym firmy MICROSENS można zoptymalizować dostępną ilość danych. Technologia MICROSENS sprawia, że platformy optyczne nadają się do bezpiecznego i ekonomicznego transportu informacji i danych.

Na przykład optyczna platforma transportowa MICROSENS MSP 3000 o modułowej budowie umożliwia rozbudowę struktury i pojemności linii światłowodowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami. W ten sposób można optymalnie dopasować zapotrzebowanie na pasmo i inwestycje do indywidualnych potrzeb i utrzymać je w równowadze. Jednocześnie infrastruktura IT staje się odporna na awarie i redundantna.

Smart Building Solutions

Dzięki 25-letniemu doświadczeniu w technologii sieciowej MICROSENS oferuje odpowiednie rozwiązania dla automatyki budynków. Technika budowlana i sieci IT łączą się ze sobą, wyznaczając trendy i konsekwentnie prowadząc digitalizację inteligentnych budynków do celu. Dzięki temu firma MICROSENS jest jednym z pionierów w dziedzinie automatyki budynków opartej na protokole IP. Technologia oparta na IP łączy w sieć urządzenia, systemy i moduły do ogrzewania, klimatyzacji, nagłośnienia, oświetlenia, kontroli dostępu i przydzielania indywidualnych praw użytkowania na poziomie pomieszczeń. Wynik: Innowacyjna i bezpieczna koncepcja automatyzacji. Dzięki temu pionierskiemu podejściu firma MICROSENS realizuje zdecentralizowane, modułowe i skalowalne systemy automatyki budynków, wykorzystujące sieć informatyczną jako swoją infrastrukturę.