Sektor publiczny

Sektor publiczny

Efektywne rozwiązania sieciowe dla wszystkich szczebli administracji publicznej.

W związku z rozwojem zorientowanej na przyszłość e-administracji, decydenci z gmin, agencji rządowych i ministerstw muszą stawić czoła nowym wyzwaniom.

Zmienił się również punkt widzenia w odniesieniu do sieci wewnętrznych. Wcześniej traktowano ją raczej jako środek do celu, obecnie coraz częściej dominuje perspektywa, w której infrastruktura IT jest traktowana jako część całości. Dotyczy to w szczególności kosztów energii i cyklu życia infrastruktury IT, które zyskują na znaczeniu również w związku z ostatnią nowelizacją rozporządzenia w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Fiber To The Office - ekonomiczna sieć wewnętrzna w technologii hybrydowej dla urzędów i administracji publicznej

Efektywność energetyczna w centrum uwagi przepisów publicznych

Długa żywotność i efektywność energetyczna są szczególnie ważne dla sieci IT w sektorze publicznym. Potwierdzają to często także zmiany w rozporządzeniu o udzielaniu zamówień publicznych, które kładą nowy ekonomiczny nacisk na efektywność energetyczną i koszty cyklu życia.

Aspekty energetyczne infrastruktury budynków IT w ujęciu ogólnym

Aspekty energetyczne odgrywają ważną rolę już w koncepcji budynków publicznych. W celu oszczędzania energii rozważa się tutaj ustawienie budynku, dystrybucję ogrzewania i chłodzenia, materiały izolacyjne i wiele innych aspektów. Decydującą rolę odgrywa przy tym efektywność energetyczna zastosowanej infrastruktury informatycznej budynku. Dlatego też firma MICROSENS już podczas opracowywania nowych komponentów uwzględnia rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej i stosuje wyłącznie energooszczędne chipsety i zasilacze sieciowe o wysokim stopniu sprawności.

W ten sposób MICROSENS Fiber To The Office służy jako ważny element infrastruktury informatycznej, zapewniający wysoką wydajność sieci oraz redukcję kosztów energii i eksploatacji.
 

Ochrona inwestycji i redukcja kosztów cyklu życia

Fiber To The Office łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów. Z jednej strony oferuje techniczne zalety okablowania światłowodowego: duży zasięg, odporność na zakłócenia, zabezpieczenie przed przechwyceniem. Ponadto Fiber To The Office przywraca elastyczność skrętki w urządzeniu końcowym. Dzięki temu ważne technologie, takie jak Power-over-Ethernet czy VoIP, mogą być efektywnie i powszechnie stosowane. Unikanie dystrybucji piętrowej umożliwia znaczne oszczędności w porównaniu z rozwiązaniami okablowania strukturalnego: mniej aktywnych komponentów sieciowych oraz niższe koszty klimatyzacji i systemów UPS. Ponadto okablowanie poziome zostaje zachowane w całości w przypadku zmiany technologii w przyszłości. W ten sposób koncepcja FTTO firmy MICROSENS łączy w sobie ochronę inwestycji w okablowanie światłowodowe z elastycznością skrętki blisko użytkownika.

  Najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa, łatwa administracja, szybka instalacja

  Przełączniki Micro Switch nadają się do najróżniejszych scenariuszy instalacyjnych. Firma MICROSENS oferuje również serie specjalne o specjalnych wykonaniach, zgodnie z życzeniami klientów. Oprogramowanie sprzętowe i funkcje bezpieczeństwa są stale aktualizowane przez nasz niemiecki zespół ds. rozwoju.

  •     Technologia Gigabit Ethernet z uplinkami światłowodowymi w technologii połączeń ST, SC lub SFP
  •     Włącznie z wszystkimi ważnymi protokołami bezpieczeństwa (uwierzytelnianie zgodnie z IEEE 802.1X, RADIUS)
  •     Power-over-Ethernet z zewnętrznym zasilaczem sieciowym i separacją galwaniczną
  •     Oprogramowanie zarządzające (NMP) z SNMPv3 i SSH
  •     Automatyczne wykrywanie LLDP
  •     Instalacja bez użycia narzędzi, pionowa i pozioma

  Nowa elastyczność dzięki migracji z Fiber To The Desk na FTTO

  Światłowód jest medium przyszłości. Dlatego też wiele urzędów, administracji publicznej i ministerstw zdecydowało się na okablowanie wewnętrzne oparte wyłącznie na światłowodach zgodnie z modelem Fiber To The Desk (FTTD). Instalacje te pochodzą częściowo z okresu na długo przed szerokim rozpowszechnieniem Voice-over-IP i Power-over-Ethernet. Decyzja o budowie sieci światłowodowej nie musi jednak oznaczać ślepej uliczki. Przejście z FTTD na FTTO umożliwia zastosowanie Power-over-Ethernet, tworzy nową elastyczność i wykorzystuje zalety już istniejącego okablowania światłowodowego.

  Duża elastyczność Fiber To The Office obniża koszty operacyjne IT

  Okablowanie światłowodowe zapewnia długą żywotność, dużą niezawodność i doskonałą odporność na zakłócenia, jednak w pobliżu użytkownika nie oferuje takiej elastyczności jak okablowanie miedziane. Możliwości uniwersalnego zastosowania VoIP i Power-over-Ethernet są więc znacznie ograniczone w przypadku okablowania czysto światłowodowego. Jest to czynnik, który może być problematyczny dla instytucji rządowych, ponieważ utrudnia wprowadzenie telefonii VoIP. Dzięki konwersji na Fiber To The Office urzędy i ministerstwa mogą w sposób ukierunkowany zwiększyć elastyczność swojej infrastruktury budynkowej i przywrócić idealną równowagę między bezpieczeństwem na przyszłość a efektywnością kosztową.

  Bezproblemowa integracja z istniejącą strukturą budynku

  Przełączniki MICROSENS Micro Switch to idealne rozwiązanie umożliwiające powszechne zastosowanie PoE w instalacjach FTTD. Unikalna konstrukcja przełączników MICROSENS Micro Switch umożliwia beznarzędziowy montaż w listwach przypodłogowych lub puszkach podposadzkowych, a tym samym bezproblemową integrację z odpowiednimi warunkami w budynku. Przełączniki zastępują pasywne puszki światłowodowe i zapewniają wydajne zasilanie PoE bezpośrednio w kanale kablowym. Dzięki połączeniu z koncepcją centralnego zasilania PoE firmy MICROSENS możliwe jest dalsze zwiększenie niezawodności i efektywności energetycznej instalacji FTTO.

  Nowe możliwości podłączenia komputerowych stanowisk pracy

  Kolejną korzyścią wynikającą z przejścia na FTTO jest zwielokrotnienie liczby portów. W wyniku przejścia na FTTO z jednego połączenia światłowodowego powstają nawet cztery porty miedziane. Mogą one być dowolnie wykorzystane do podłączenia komputerów, drukarek i telefonów VoIP w miejscu pracy. W ten sposób przy minimalnych nakładach inwestycyjnych udostępnia się znacznie więcej połączeń sieciowych. Urzędy zyskują w ten sposób większą elastyczność w zakresie potencjalnej rozbudowy i optymalnie wykorzystują istniejącą infrastrukturę.

  Agencje rządowe i administracja publiczna zyskują w ten sposób na FTTO w następujący sposób:

  • Uniwersalne zastosowanie Power-over-Ethernet umożliwia telefonię VoIP
  • Niewielkie prace instalacyjne i optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury światłowodowej
  • Bezproblemowa integracja z istniejącą strukturą budynku dzięki instalacji magistrali kablowej
  • Zapewnienie dodatkowych połączeń sieciowych do podłączenia komputerów w miejscu pracy
  • Redukcja kosztów dzięki energooszczędnemu zasilaniu urządzeń PoE oraz zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i centralnego zarządzania

  Optyczna platforma transportowa gotowa na przyszłość - wydajniejsze wykorzystanie przepustowości światłowodów dzięki xWDM

  Niemiecki system administracyjny, posiadający około 400 lokalizacji, jest jednym z największych operatorów centrów komputerowych w Niemczech. W centrum uwagi znajduje się optymalizacja procesów i konsolidacja w ramach działań mających na celu redukcję kosztów. Niezależnie od tego, czy chodzi o Shared Service Center, czy o połączenie centrów komputerowych, kluczem do zwiększenia efektywności kosztowej jest wysokowydajna sieć, która może szybko reagować na szybko rosnące zapotrzebowanie na łącza szerokopasmowe.

  Efektywne kosztowo wykorzystanie przepustowości światłowodów

  Technologia multipleksu optycznego umożliwia ekonomiczne zwielokrotnienie przepustowości istniejących linii światłowodowych. Równoległe przesyłanie wielu długości fal przez jedno połączenie światłowodowe umożliwia transmisję z prędkością do kilkuset gigabitów na sekundę bez konieczności układania dodatkowych kabli światłowodowych. Firma MICROSENS towarzyszy dużym projektom sektora publicznego w ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie planowania i integracji. Wieloletnie doświadczenie i najnowocześniejsze metody pomiarowe zapewniają optymalną integrację optycznej platformy transportowej MICROSENS z infrastrukturą klienta.

  Niewielka inwestycja początkowa, niskie koszty eksploatacji, zawsze skalowalne

  Koncepcja "pay-as-you-grow" jest od dawna dominującą zasadą planowania inwestycji wśród dostawców usług telekomunikacyjnych, a dziś znajduje zastosowanie również w przypadku sieci centrów obliczeniowych w sektorze publicznym. Dzieje się tak dlatego, że zarówno gospodarka, jak i sektor publiczny w coraz większym stopniu podlegają tym samym zasadom zarządzania przedsiębiorstwem. Modułowa budowa optycznej platformy transportowej MICROSENS umożliwia optymalne pogodzenie kosztów inwestycji z potrzebami. W przypadku wzrostu wymagań w zakresie wydajności transmisji lub zapotrzebowania na dodatkowe usługi można bez strat inwestycyjnych doposażyć się w dodatkowe moduły.

  Wysokowydajna sieć lokalizacyjna i sprzężenie centrów komputerowych

  Krótkie czasy opóźnień w połączeniu z pełną przejrzystością protokołów stanowią doskonałą podstawę do transmisji zaawansowanych usług SAN lub łączenia lokalizacji w sieć. Ponadto technologia TDM-over WDM umożliwia znaczną redukcję kosztów infrastruktury IT dzięki przesyłaniu kilku protokołów za pomocą jednej długości fali.

  Innowacyjne zalety optycznej platformy transportowej

  • Wysoka niezawodność, redundantna konstrukcja, skalowalność, przejrzystość protokołów
  • Wydajna, ekologiczna technologia IT: Technologia jednochipowa pomaga obniżyć koszty operacyjne nawet o 25% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami wielochipowymi.
  • Obsługa pamięci masowej: 1G/ 2G/ 4G/ 8G/ 10G Fibre Channel, InfiniBand, ECON/FICON i wszystkie inne istotne protokoły.
  • Doskonała integracja z infrastrukturą klienta dzięki certyfikacji Brocade
  • Technologia Multi-rate umożliwia równoległą transmisję różnych protokołów (Ethernet, SDH, Fibre Channel) i szybkości danych (100 Mb/s - 40 Gb/s) na jednej długości fali. W zależności od struktury sieci, zmniejsza koszty infrastruktury do agregacji i obsługi nawet o 60%.
  • Legacy interoperability umożliwia transmisję na długościach fal SONET/SDH.
  • Moduły CWDM / DWDM dla przepustowości od 100 Mb/s do 40 Gb/s.
  • Kodowanie Fibre Channel zgodne z FIPS
  • Transmisja z pominięciem chatu; zasięg do 300 km bez dodatkowego wzmacniacza optycznego

  Downloads: