Badania i edukacja

Badania i edukacja

Wydajne rozwiązania transmisyjne dla badań i edukacji

Doskonałość w badaniach naukowych i edukacji wymaga nowoczesnej podstawy technicznej.

Każdego roku ilość danych przesyłanych przez sieci badawcze wzrasta o około 40 procent. Te rosnące ilości danych są wynikiem coraz częstszej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz coraz większej roli wirtualizacji w badaniach i edukacji.

Jako niemiecki konstruktor i producent wysokowydajnych urządzeń światłowodowych firma MICROSENS oferuje bliskość regionu, innowacyjne produkty i profesjonalne doradztwo. W ścisłej współpracy z różnymi instytucjami edukacyjnymi firma realizuje wszelkiego rodzaju kompleksowe rozwiązania. Zakres projektów sięga od przyszłościowych wewnętrznych sieci Fiber To The Office - szczególnie przydatnych we wrażliwych obszarach laboratoryjnych - po wysokowydajne sieci międzyośrodkowe z technologią CWDM/DWDM dla sieci badawczych i uniwersytetów.

Fiber To The Office - przyszłościowe okablowanie wewnętrzne dla rosnących potrzeb instytucji edukacyjnych i badawczych w zakresie szerokości pasma

Różnorodność informacyjna jako podstawa nowoczesnej dydaktyki

Nowoczesne koncepcje edukacyjne typu "blended learning" są ściśle związane z dostępnością znacznych mediów i nowych metod komunikacji. Wraz z rozbudową infrastruktury medialnej, coraz więcej bibliotek uniwersyteckich i szkolnych przekształca się w centra medialne z wszechstronnym dostępem do treści cyfrowych. Rosnąca ilość danych szybko doprowadza zwykłe koncepcje infrastruktury opartej na miedzi do granic możliwości - zarówno pod względem wydajności transmisji danych, jak i efektywności kosztowej.

Redukcja kosztów operacyjnych IT

Koszty operacyjne IT mają szczególne znaczenie w dziedzinie edukacji i badań, ponieważ nie mogą być pokrywane z zewnętrznych źródeł finansowania. FTTO redukuje wydatki na energię elektryczną, klimatyzację i konserwację. Szeroki zasięg poziomego okablowania światłowodowego sprawia, że niepotrzebne są dodatkowe podrozdzielnie na każdej kondygnacji, a system dystrybucji w budynku wymaga mniejszej liczby aktywnych elementów sieci. Dzięki wyeliminowaniu pomieszczeń technicznych na poszczególnych kondygnacjach, ta tzw. architektura sieci szkieletowej zwalnia dodatkową powierzchnię budynku. Ponadto FTTO zapewnia uniwersytetom i instytutom większe bezpieczeństwo planowania długoterminowego, ponieważ poziome okablowanie światłowodowe może pozostać na miejscu nawet w przypadku wielokrotnej modernizacji technologii.

 •     Znacząca redukcja kosztów zasilania, klimatyzacji i konserwacji
 •     Długotrwała żywotność dzięki możliwości długotrwałego stosowania poziomego okablowania światłowodowego
 •     Dzięki wysokiej odporności na EMR i separacji galwanicznej nadaje się szczególnie do laboratoriów i obszarów badawczych

 

Elastyczny dostęp do treści edukacyjnych i systemów informacyjnych za pomocą sieci bezprzewodowej

Wszechstronny zasięg sieci bezprzewodowej jest integralną częścią nowoczesnej koncepcji IT dla dzisiejszych uniwersytetów i innych instytucji edukacyjnych. Technologia Power-over-Ethernet jest jednym z kluczy do efektywnego kosztowo wdrożenia sieci bezprzewodowej. Umożliwia ona ekonomiczne zasilanie rozwiązań bezprzewodowych lub telefonów VoIP za pomocą skrętki komputerowej, dzięki czemu nie trzeba ponosić kosztów instalacji osobnego okablowania elektrycznego. Inteligentnie zaprojektowane przełączniki FTTO firmy MICROSENS umożliwiają wykorzystanie technologii PoE (Power over Ethernet) w całej instytucji. Ponadto urządzenia te są w pełni kompatybilne ze wszystkimi ważnymi protokołami administracyjnymi i bezpieczeństwa, a dzięki IPv6 są dobrze przygotowane na przyszłe zmiany.

Kompaktowe przełączniki do zastosowań profesjonalnych

 •     Zintegrowane zasilanie urządzeń bezprzewodowych i telefonów VoIP poprzez PoE
 •     Możliwość wykorzystania wszystkich ważnych protokołów bezpieczeństwa (uwierzytelnianie zgodnie z BSI 802.1X, RADIUS)
 •     Przyszłościowe rozwiązanie dzięki obsłudze IPv6

Efektywna kosztowo rozbudowa sieci opartych na miedzi

Jeszcze przed kompleksową restrukturyzacją finansowania szkół wyższych i uniwersytetów, szefowie instytucji byli poddawani poważnym naciskom budżetowym, które były dalekie od jakichkolwiek inicjatyw na rzecz doskonałości czy paktów na rzecz szkolnictwa wyższego. Presja ta często bezpośrednio wpływa na zdolność instytucji do zapewnienia dodatkowej łączności Ethernet, która jest tak istotna dla nowoczesnych środowisk edukacyjnych. Nie pomaga w tym fakt, że infrastruktura IT w budynkach (niektóre z nich są przestarzałe) często nie jest przystosowana do spełniania nowoczesnych wymagań, takich jak Power-over-Ethernet.

Stopniowa rozbudowa mocy przyłączeniowej

Firma MICROSENS oferuje koncepcję rozbudowy, która w przeciwieństwie do układania dodatkowych kabli lub nawet całkowitej wymiany sieci okablowania umożliwia stopniową ("pay-as-you-grow") rozbudowę przyłączy. Dzięki mikroprzełącznikom MICROSENS instytucje szkolnictwa wyższego mogą w bardziej elastyczny sposób planować swoje wydatki inwestycyjne. Selektywne zwiększanie przepustowości poszczególnych sekcji lub kondygnacji budynku można rozdzielić pomiędzy kilka różnych budżetów. Ta metoda stopniowej rozbudowy pozwala również ograniczyć do minimum zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu.

Wykorzystanie obejść o niskim poziomie bezpieczeństwa w celu uniknięcia problemów budżetowych

W czasach, gdy władze szkół i uczelni często zmagają się z napiętym budżetem, przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji infrastruktury IT w budynku jest często niewykonalne finansowo. Z powodu braku odpowiednich rozwiązań, wiele instytucji często sięga po tanie przełączniki biurkowe z ograniczonymi funkcjami zarządzania, aby zapewnić dodatkową łączność z dodatkowymi stanowiskami komputerowymi. Coraz więcej kierowników działów IT staje więc w obliczu struktur sieci lokalnych, którymi nie da się efektywnie zarządzać i które nie spełniają niezbędnych standardów bezpieczeństwa.

Profesjonalne rozwiązania dla profesjonalnej rozbudowy sieci

MICROSENS oferuje profesjonalną metodę zaopatrywania w dodatkowe połączenia sieciowe. Dzięki zastosowaniu up- i down-linków w technologii połączeń miedzianych, Micro Switch umożliwia tworzenie dodatkowych połączeń sieciowych bez kosztownego demontażu i ponownego okablowania.

 •     Beznarzędziowy montaż zatrzaskowy w kanałach kablowych, puszkach pod podłogą i szafach sterowniczych
 •     Zasilanie możliwe również poprzez centralny 24-portowy injector PoE
 •     Uporządkowane prowadzenie kabli zamiast "latających kabli"

Power-over-Ethernet, nowoczesne funkcje bezpieczeństwa, centralne zarządzanie

Przełączniki Micro Switch firmy MICROSENS z miedzianymi łączami uplink nadają się do najróżniejszych scenariuszy instalacji.

 • Zintegrowane zasilanie urządzeń bezprzewodowych i telefonów VoIP przez Power-over-Ethernet
 • Możliwość wykorzystania wszystkich ważnych protokołów bezpieczeństwa (uwierzytelnianie zgodnie z BSI 802.1X, RADIUS)
 • Centralne zarządzanie za pomocą standardowych interfejsów lub oprogramowania zarządzającego MICROSENS NMP, kompatybilność z IPv6

Optyczne sieci transmisyjne jako podstawa wydajnej pracy badawczej

Dzięki optycznym systemom transmisyjnym firmy MICROSENS instytucje badawcze i edukacyjne mogą stworzyć podstawy do skutecznego tworzenia wirtualnych zespołów badawczych.

Wysokowydajne sieci transmisyjne CWDM/ DWDM umożliwiają użytkownikom szybki dostęp do wspólnej bazy danych niezależnie od ich lokalizacji - tworząc w ten sposób solidną podstawę sukcesu naukowego.

Zorientowana na potrzeby rozbudowa możliwości transmisyjnych

Dzięki modułowej budowie optyczna platforma transportowa MICROSENS umożliwia użytkownikom dostosowanie przepustowości sieci do aktualnych potrzeb, wykorzystując do tego celu linie światłowodowe o przepustowości do 100 Gb/s na kanał transmisyjny. Instytucje badawcze i zakłady mogą w ten sposób zrównoważyć swoje zapotrzebowanie na pasmo z poziomem inwestycji, zachowując jednocześnie elastyczność w zakresie przyszłych możliwości transmisyjnych.

Georedundantna archiwizacja danych naukowych

Krótkie czasy opóźnień i pełna przejrzystość protokołów stanowią doskonałą podstawę do łączenia drugorzędnych centrów danych lub łączenia partnerów w międzyuczelnianej sieci naukowej. Dzięki połączeniu DRC (Disaster Recovery Centers) użytkownicy mogą georedundantnie archiwizować ważne dane naukowe, zapewniając szybkie wznowienie pracy naukowej po wystąpieniu sytuacji awaryjnej. Ponadto połączenie własnego sprzętu transmisyjnego z opłacalnymi ciemnymi światłowodami obniża koszty operacyjne związane z transmisją danych, a jednocześnie pomaga instytucjom zachować niezależność od zewnętrznych dostawców usług.

Większa efektywność kosztowa dzięki inteligentnym technologiom

Optyczna platforma transportowa MICROSENS została zaprojektowana w celu zapewnienia niezawodnej transmisji dużych ilości danych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów na bit. Pozytywny stosunek możliwości transmisyjnych do kosztów całkowitych system utrzymuje dzięki połączeniu uzupełniających się technologii, które przyczyniają się do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych i kapitałowych.

Innowacyjne zalety optycznej platformy transportowej

 • Technologia Green IT - szczególnie energooszczędna technologia jednochipowa pozwala obniżyć koszty operacyjne nawet o 25 procent w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami wielochipowymi.
 • Technologia wielu prędkości - równoległa transmisja różnych protokołów (Ethernet, SDH, Fibre Channel) i prędkości danych (od 100 Mb/s do 40 Gb/s) wzdłuż jednej długości fali zmniejsza koszty agregacji infrastruktury i koszty operacyjne nawet o 60 procent bez rozbudowy sieci.
 • Zintegrowane szyfrowanie sprzętowe - opcjonalny system szyfrowania sprzętowego oparty na standardzie FIPS chroni ważne dane badawcze przed szpiegami przemysłowymi i nieupoważnionym dostępem.
 • FEC nowej generacji (Forward Error Correction) - zapewnia wzmocnienie sygnału na poziomie 10-12 dB zamiast standardowych 6 dB. System w dużej mierze działa bez włókien dyspersyjnych, co poprawia okresy opóźnień i eliminuje koszty związane z kompensacją dyspersji.

Koncepcja centralnego zasilacza dla aplikacji Power-over-Ethernet

Możliwość zasilania sieciowych urządzeń końcowych poprzez Power-over-Ethernet zapewnia również instytucjom edukacyjnym istotne korzyści. Dzięki PoE można efektywnie i ekonomicznie zasilać punkty dostępu do rozległych sieci bezprzewodowych i telefonii VoIP. MICROSENS oferuje w tym zakresie koncepcję centralnego zasilania, która dzięki redundantnej konstrukcji zwiększa całkowitą dostępność, umożliwiając jednocześnie dokładne zwymiarowanie potrzebnej mocy.

Wysoka wydajność energetyczna

Centralne zasilacze 48 VDC mają wiele zalet w porównaniu z oddzielnymi przewodami zasilającymi. Przede wszystkim są one bardziej ekonomiczne, ponieważ precyzyjne wymiarowanie umożliwia pracę zasilaczy na optymalnych poziomach, co zmniejsza zużycie energii elektrycznej i obniża koszty eksploatacji.

Łatwa skalowalność

Rozwiązanie podstawowe składa się z maksymalnie trzech kompaktowych modułów prostownikowych 500 W w obudowie o wielkości 1 HU, o łącznej mocy do 1500 W. Kolejny etap rozbudowy to rozwiązanie 2-HU o łącznej mocy 4500 W. System ten obejmuje maksymalnie trzy moduły prostownikowe 1500 W oraz obudowę nośną i rozdzielczą.

Redundantna konstrukcja w zasilaczach UPS

Centralne systemy zasilania energią elektryczną mogą być budowane z pewną redundancją, a także buforowane za pomocą zasilania bateryjnego (UPS). MICROSENS oferuje szczególnie kompaktowe rozwiązania o dużej gęstości mocy. Szeroki zakres temperatur pracy - od -20 do +50°C - eliminuje ponadto konieczność stosowania złożonego systemu kontroli klimatu.

Ochrona przed przeciążeniem pojemnościowym

Systemy zarządzania energią przełączników FTTO firmy MICROSENS doskonale współpracują z centralnym systemem zasilania. Całkowite obciążenie jest stale monitorowane, co zapobiega przeciążeniu instalacji elektrycznej przez nieprawidłowe lub uszkodzone urządzenia końcowe.
Centralne zasilacze

 •     Ekonomiczne dzięki wysokiej wydajności - nawet w obszarach pracy z częściowym obciążeniem
 •     Kompaktowa budowa - niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
 •     Warianty od 500 W (1 HU) do 4.500 W
 •     (4 HU) dla precyzyjnego wymiarowania
 •     Brak konieczności regulacji temperatury w szerokim zakresie temperatur pracy (-20 do +50°C)
 •     Łatwa instalacja i uruchomienie
 •     Modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność rozbudowy

Downloads: