Noty Aplikacyjne

Noty Aplikacyjne

Noty aplikacyjne MICROSENS dostarczają dodatkowej wiedzy na temat produktów sieciowych produkowanych przez MICROSENS.

Oferowane treści obejmują wskazówki i porady, praktyczne doświadczenia, aż po ambitne opracowania techniczne dotyczące poszczególnych aspektów naszych rozwiązań. Na pierwszym planie są tu przykłady z codziennych zastosowań i ich opisy.

Noty aplikacyjne odnoszą się głównie do zastosowania komponentów MICROSENS generacji (G6). Oprócz obecnej serii Micro Switch i Industrial Profi Line G6, MICROSENS G6 obejmuje również agenta zarządzającego MSP1000 Optical Transport Platform.

 

Uziemienie przełączników MICROSENS

Niniejsza nota aplikacyjna stanowi dodatek do instrukcji instalacji przełączników MICROSENS G6 z zasilaniem 48/54 V DC i zasilaniem zewnętrznym. Opisuje ona środki, które należy podjąć, aby dostosować zasilanie DC, przełącznik PoE i podłączone urządzenie PD do tego samego poziomu uziemienia. Dokument dotyczy wszystkich przełączników MICROSENS Micro Switch oraz wszystkich przełączników przemysłowych MICROSENS z rodzin produktów PL, PL+, PLM, PLR i PLR 10G.

 

Podstawowa konfiguracja urządzeń G6

Niniejsza nota aplikacyjna zawiera opis podstawowych czynności konfiguracyjnych, które są zazwyczaj niezbędne do skonfigurowania przełącznika MICROSENS G6 do pracy. Wyjaśnia ona również podstawowe koncepcje przełączania sieci i prowadzi krok po kroku przez przykładowe konfiguracje, wykorzystując praktyczne scenariusze. Opiera się ona na informacjach zawartych w podręczniku szybkiej instalacji, dostarczanym wraz z każdym urządzeniem MICROSENS G6. Obecna wersja tego dokumentu została rozszerzona o treść noty aplikacyjnej "Podstawowa konfiguracja urządzeń G6 - automatyczna konfiguracja DHCP" (patrz rozdział 2.5).

Podstawowa konfiguracja urządzeń G6 - automatyczna konfiguracja DHCP

Niniejsza nota aplikacyjna została wycofana. Jej treść została włączona do noty aplikacyjnej "Podstawowa konfiguracja urządzeń G6".

Korzystanie z RADIUS w urządzeniach G6

Niniejsza nota aplikacyjna pomaga w konfiguracji i obsłudze funkcji RADIUS w przełączniku MICROSENS G6. Wyjaśnia ona podstawową koncepcję RADIUS, a następnie koncentruje się na poszczególnych aspektach RADIUS.

Konfiguracja VLAN w urządzeniach G6

Niniejsza nota aplikacyjna pomaga w konfiguracji i obsłudze funkcji VLAN w przełączniku Microsens G6. Wyjaśnia ona podstawowe pojęcia związane z VLAN, a następnie prowadzi przez odpowiednie kroki konfiguracji opcji i parametrów VLAN za pomocą trzech udokumentowanych przykładów konfiguracji.

Niniejsza nota aplikacyjna składa się z kilku udokumentowanych przykładów konfiguracji, w tym konfiguracji przełącznika MICROSENS G6 jako bramy AVAYA Fabric Attach.

Używanie protokołów redundancji z urządzeniami G6

Niniejszy dokument przedstawia kroki konfiguracyjne, które są zwykle potrzebne do skonfigurowania protokołów redundancji do obsługi sieci redundantnych.

Dokument prowadzi również krok po kroku przez przykładowe konfiguracje (jedną lub więcej), wykorzystując scenariusze praktyczne. Opiera się on na informacjach zawartych w Podręczniku szybkiej instalacji dostarczanym z każdym urządzeniem MICROSENS G6 oraz dokumencie "Product Manual Firmware, Generation 6", który jest dołączony do każdego archiwum oprogramowania i może być również pobrany z paska nawigacyjnego Web Managera za pomocą łącza "Documentation". Dodatkowo, aby skorzystać z niniejszej noty aplikacyjnej, wymagana jest wcześniejsza znajomość podstaw sieci IP i wirtualnych sieci LAN.

Migracja SEEmiles do NMP

Celem niniejszej noty aplikacyjnej jest dostarczenie klientom MSP1000 wskazówek dotyczących migracji z oprogramowania zarządzającego SEEmiles do MICROSENS NMP (Network Management Platform). NMP oferuje zaawansowane funkcje zarządzania dla sprzętu MSP1000 (wcześniej nazywanego "TeraMiles") i służy jako ujednolicony interfejs łączący bezproblemowo komponenty transmisji optycznej sieci z komponentami Ethernet. Dlatego też zdecydowano się wybrać NMP jako wszechstronny i przyszłościowy Network Managament System, na którym skupimy nasze działania. Niniejszy przewodnik po migracji pomaga użytkownikowi w rozpoczęciu pracy, opisując typowe zadania związane z zarządzaniem na nowej platformie oraz wskazując różnice strukturalne obu systemów.

Serwer terminali G6

Od wersji oprogramowania sprzętowego v10.6 przełączniki MICROSENS Generation 6 (G6) posiadają funkcję wewnętrznego serwera terminali. Funkcja ta rozszerza możliwości przełączników G6 o integrację pojedynczych urządzeń szeregowych z infrastrukturą sieci LAN. Przełącznik G6 pracujący w trybie serwera, klienta lub wirtualnego portu COM umożliwia realizację szerokiej gamy aplikacji przekształcających komunikację LAN w komunikację danych szeregowych i odwrotnie. Niniejsza nota aplikacyjna ilustruje konfigurację przełączników MICROSENS jako serwerów terminali na udokumentowanych przykładach.

Wykorzystanie portów I/O ogólnego przeznaczenia za pomocą microScript

Zestaw funkcji przełączników przemysłowych MICROSENS G6 (PL+, PLM) obejmuje dwa porty I/O ogólnego przeznaczenia. Stany sygnałów na portach wejściowych mogą być wykorzystywane do wyzwalania predefiniowanych działań na portach wyjściowych. Język skryptowy MICROSENS microScript umożliwia użytkownikom rozszerzenie funkcjonalności ich przełączników MICROSENS za pomocą indywidualnych skryptów. Niniejsza nota aplikacyjna oferuje łatwe wprowadzenie do tworzenia i używania skryptów opartych na języku microScript. Cel ten może być osiągnięty poprzez objaśnienie kilku udokumentowanych przykładów skryptów dotyczących obsługi zmian stanu na portach I/O.

Zabezpieczanie urządzeń G6 i sieci - wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przełączniki ethernetowe i moduły zarządzające generacji 6 (G6) i nowsze oferują ogromną liczbę funkcji i opcji. Dla zwykłego operatora może nie być oczywiste, które opcje powinny być używane w celu zabezpieczenia systemu i sieci przed exploitami i nadużyciami. W tym dokumencie opisano parametry związane z kwestiami bezpieczeństwa i przedstawiono wytyczne dotyczące ich efektywnego konfigurowania.