Success Story

Centrum danych interconnect w Ubezpieczalni Barmenia Versicherungen: Dzięki multipleksacji długości fal dane są na bezpiecznym miejscu

Dane znajdują się w sercu każdej firmy ubezpieczeniowej, zwłaszcza jeśli stopień cyfryzacji przedsiębiorstwa jest wysoki. Firma ubezpieczeniowa Barmenia z Wuppertalu w Niemczech jest jednym z pionierów w tej branży: Przyjazna dla użytkownika oferta cyfrowa przekonuje coraz więcej klientów, a liczba użytkowników portalu online wkrótce osiągnie 70 000. Również procesy wewnętrzne w coraz większym stopniu odchodzą od procedur opartych na dokumentach papierowych. Niezbędna jest tu jasno określona koncepcja tworzenia kopii zapasowych danych z niezawodną pamięcią masową. Oprócz dwóch produkcyjnych centrów danych, Barmenia korzysta z kolejnego centrum danych, które spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i znajduje się w odpowiedniej odległości. Aby móc sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie szerokości pasma, eksperci z firmy Zech Sicherheitstechnik wdrażają obecnie multipleksery długości fal firmy MICROSENS GmbH & Co. KG. Gwarantują one niezawodną transmisję dużych ilości danych, a ponadto zapewniają największą możliwą elastyczność w zakresie skalowalności i stosowania różnych protokołów transmisyjnych.

Firma Barmenia z siedzibą w Wuppertalu jest jedną z największych niezależnych grup ubezpieczeniowych w Niemczech. Paleta jej produktów rozciąga się od ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych, poprzez ubezpieczenia wypadkowe i komunikacyjne, aż po ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe. Firma z siedzibą w Wuppertalu zatrudnia obecnie ponad 3400 pracowników. Zapytania i informacje o ponad milionie ubezpieczonych są przetwarzane bezpiecznie i szybko w dwóch redundantnie skonfigurowanych centrach danych. Dodatkowo Barmenia korzysta z trzeciego centrum danych do niezawodnego i trwałego przechowywania danych. Ze względów bezpieczeństwa znajduje się ono kilka kilometrów od głównej siedziby firmy i jest połączone dwoma dzierżawionymi łączami światłowodowymi biegnącymi przez Wuppertal.

Niskie opóźnienia, wysoka elastyczność, stała dostępność
Firma Barmenia wykorzystuje multipleksery długości fali, aby zaspokoić zapotrzebowanie na pasmo na tym dystansie. Równoległy transfer kilku długości fal przez parę włókien umożliwia osiągnięcie przepustowości rzędu kilkuset Gbps bez konieczności instalowania dodatkowych linii światłowodowych. Dotychczasowe systemy były jednak przestarzałe i wymagały wymiany. Firma MICROSENS znalazła się w gronie dostawców nowego rozwiązania. Dzięki optycznej platformie transportowej MSP100 firma dysponuje modułowym systemem, który jest specjalnie przystosowany do pracy z klientami korporacyjnymi. Szczególnie jego łatwa obsługa przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużej elastyczności przekonała dr Uwe Fastinga, kierownika działu zarządzania infrastrukturą i architekturą w firmie Barmenia: "Możemy pokryć wszystkie nasze protokoły jedną kartą transpondera bez znacznego zwiększenia czasu tranzytu sygnału. Demonstracja systemu w pracy laboratoryjnej była naprawdę przekonująca". Dodatkową zaletą dla zespołu Barmenia była bliskość firmy Zech Sicherheitstechnik, która miała uruchomić komponenty. Ponadto MSP 1000 spełnia jeszcze jedno ważne kryterium - system posiada redundantne zasilanie, a mimo to pobiera mniej prądu niż poprzednio stosowany model. Fakt ten odgrywa kluczową rolę dla Barmenia w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również oszczędności kosztów.

Bezpieczne połączenie z Internetem
Przy wdrażaniu nowej technologii WDM (Wavelength Division Multiplexing) należało wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt: Około 50% ruchu danych z Internetem odbywa się za pośrednictwem łączy światłowodowych między centrami danych na terenie przedsiębiorstwa a odległym centrum danych. Biorąc pod uwagę wysoki stopień cyfryzacji i duże zainteresowanie Internetem wśród klientów ubezpieczeniowych, znaczenie połączenia staje się oczywiste. Mając w przeszłości złe doświadczenia z uszkodzonymi światłowodami w wyniku prac budowlanych, teraz dodatkowo zastosowano monitor mocy optycznej MICROSENS. To kompaktowe urządzenie w sposób ciągły monitoruje natężenie światła na światłowodach i natychmiast wykrywa najmniejsze zmiany. Zarówno stopniowe pogarszanie się stanu światłowodów, jak i ich uszkodzenia mogą być bezzwłocznie zidentyfikowane, zlokalizowane i usunięte. Przestoje zostają zminimalizowane, a firma ubezpieczeniowa uzyskuje skuteczny sposób sprawdzania, czy dostawca usług dotrzymuje umów SLA.

Pomimo braku okresu próbnego - sukces bez zastrzeżeń
Wyzwaniem podczas wdrożenia była natychmiastowa praca systemów na żywo. Podczas gdy w większości przypadków połączenie jest uruchamiane na zasadzie próbnej, urządzenia MICROSENS musiały zostać uruchomione szybko, niezawodnie i bez dalszych testów w środowisku produkcyjnym. Eksperci z firmy Zech Sicherheitstechnik usunęli stare systemy, zastąpili je platformą MSP 1000 i uruchomili, jak wyjaśnia dr Fasting: "Wsparcie zarówno ze strony firmy Zech Sicherheitstechnik, jak i MICROSENS było naprawdę znakomite. Przełączenie odbyło się w bardzo krótkim czasie i całkowicie bezproblemowo. To dla nas wielka ulga".

Bliskie sąsiedztwo jako dodatkowy bonus
Firma Barmenia Versicherungen prowadzi swoją strukturę informatyczną w dużej mierze samodzielnie. W przypadku wystąpienia problemów w eksploatacji zespół przywiązuje dużą wagę do szybkiego i niezawodnego wsparcia ze strony producenta. W tym miejscu, jak wyjaśnia dr Fasting, dochodzą do głosu zalety wynikające z bliskiego sąsiedztwa dostawcy: "Już w fazie przygotowawczej byliśmy zaskoczeni szybką reakcją i kompetentnym wsparciem ze strony zespołu MICROSENS. Jesteśmy pewni, że przez cały czas będziemy otrzymywać doskonałe wsparcie".

Galeria zdjęć

O firmie MICROSENS

Przesyłanie informacji za pomocą połączeń światłowodowych oferuje liczne korzyści. Firma MICROSENS GmbH & Co. KG dostrzegła to bardzo wcześnie. Jako jeden z pionierów firma od 1993 roku projektuje i produkuje w Niemczech wysokowydajne systemy komunikacyjne i transmisyjne. Indywidualnie dopasowane do wymagań różnych obszarów zastosowań i osadzone w kompleksowych koncepcjach dla poszczególnych branż. Ale przede wszystkim blisko klienta. Wyzwania techniczne wynikające z projektów klientów są bezpośrednio uwzględniane w rozwoju produktów. W ten sposób powstają rozwiązania automatyzacji oparte na IP dla nowoczesnych budynków, ekonomiczne koncepcje sieciowe dla biur i miejsc pracy, solidne i odporne na awarie rozwiązania dla środowisk przemysłowych, przyszłościowe optyczne systemy transportowe dla sieci rozległych oraz efektywne łączenie zakładów i centrów komputerowych.