Success Story

Nowoczesna technologia sieciowa w zabytkowych budynkach: Bawarskie Ministerstwo Kultury przygotowuje swoje środowisko IT na przyszłość

Bawarskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Nauki i Sztuki stawia na jakość i przyszłościowe koncepcje - także w dziedzinie IT. Podstawą wszystkich zastosowań jest tutaj nowo zainstalowana infrastruktura IT, która łączy około 450 biur administracyjnych w dwóch budynkach w centrum Monachium. Do połączenia miejsc pracy ministerstwo wybrało koncepcję Fiber To The Office (FTTO), która wykorzystuje standardowe kable miedziane do podłączenia urządzeń końcowych, podczas gdy same biura są połączone światłowodami. Technologia ta stopniowo zastąpiła koncepcję FTTD, w której każde stanowisko pracy jest bezpośrednio połączone z centralnymi przełącznikami za pomocą łącza światłowodowego o przepustowości 100 Mb/s.

Warunki wstępne dla Voice-over-IP
Przez długi czas Fiber To The Desk (FTTD) był uważany za koncepcję przyszłości. Dziś stosuje się ją już tylko w pojedynczych przypadkach. Względy ekonomiczne i techniczne przemawiają najczęściej za FTTO, koncepcją łączącą światłowód z kablem miedzianym. W przypadku Bawarskiego Ministerstwa Kultury innowacje techniczne były bodźcem do poszukiwania alternatywy dla dotychczasowej technologii sieciowej. Już w 2013 r. migracja z ISDN na telefonię IP znalazła się w programie na najbliższe lata, a łącza w biurach ograniczone do przepustowości 100 Mb/s często okazywały się niewystarczające.  W ramach całościowego projektu Ministerstwo ogłosiło przetarg zarówno na uruchomienie instalacji infrastruktury szkieletowej, jak i na podłączenie poszczególnych biur w technologii Gigabit Ethernet.

Podstawowe wymagania stawiane mikroprzełącznikom wymaganym w biurach zostały jasno określone:

  •   jednorodny system zarządzania siecią dla wszystkich komponentów
  •   prosta instalacja w kanale kablowym lub puszce podłogowej
  •   VLAN-y, które można konfigurować w wystarczającej ilości
  •   możliwość wykrywania pętli
  •   Power-over-Ethernet do bezpośredniej obsługi przyszłej telefonii VoIP.

Dzięki kompaktowym i wydajnym mikroprzełącznikom Gigabit Ethernet firma MICROSENS GmbH & Co. KG spełniła wszystkie wymagania i jako partner firmy euromicron solutions, która dostarczyła i zainstalowała wszystkie komponenty, również w obszarze szkieletowym, mogła zdobyć zlecenie od ministerstwa.

 

Migracja zgodnie z harmonogramem

Początkowo pierwszy z dwóch budynków został zmigrowany do nowej technologii. W tym celu odpowiedzialny kierownik projektu z ramienia ministerstwa federalnego, Peter Thoma, i jego zespół podzielili budynki na 5 skrzydeł. W pierwszym etapie technicy euromicron zainstalowali mikroprzełączniki MICROSENS w kanałach kablowych odpowiednich biur i podłączyli je bezpośrednio do jednego z trzech dostępnych przyłączy światłowodowych. Po zakończeniu prac w jednym skrzydle pozostało jedynie przeinstalować odpowiednie światłowody w przełącznicy. Po trwającej zaledwie 10 minut modernizacji wszystkie urządzenia były znów dostępne jak zwykle. Dwa dodatkowe falowody optyczne nie są już obecnie potrzebne. W razie potrzeby można je jednak w krótkim czasie ponownie aktywować.

Uwzględniono specjalne wymagania
Podczas migracji drugiej części budynku wiosną 2015 r. należało uwzględnić specjalne wymagania konstrukcyjne: Mikroprzełączniki musiały zostać umieszczone w puszce podłogowej, która podczas wcześniejszych przebudów została zamontowana zbyt nisko. Wcześniej często prowadziło to do problemów, ponieważ promienie gięcia światłowodów pozostawiały niewiele miejsca na zginanie i często prowadziły do ich złamania. Dzięki odpowiednio wczesnemu planowaniu firma MICROSENS mogła uwzględnić to ograniczenie techniczne już podczas produkcji mikroprzełączników, dzięki czemu prace w drugiej części budynku mogły przebiegać bez zakłóceń.

Najlepsze wyniki dla ministerstwa
Ktoś, kto zbiera dużo punktów na teście, zapewnia sobie dobrą ocenę w klasie. Tak właśnie stało się w przypadku Petera Thomy w jego projekcie migracji. "Niniejszym zaświadczamy, że nasza nowa sieć oferuje dobrą wydajność bez żadnych ograniczeń. Działa ona stabilnie i oferuje idealne warunki wstępne dla czekającej nas migracji do Voice-over-IP." Jako pozytywny efekt uboczny kierownik projektu wspomniał dodatkowo, że gęstość portów została zredukowana o dwie trzecie. Ponieważ wykorzystywany jest tylko jeden z trzech światłowodów na pomieszczenie, liczba portów wymaganych dla przełączników została zredukowana, co w rezultacie zmniejszyło również zużycie energii. Ponadto urządzenia mogą być teraz wymieniane znacznie łatwiej i taniej: Podczas gdy wcześniej w nowym urządzeniu należało najpierw zainstalować istniejące karty adapterów falowodowych 100-Mb/s, teraz możliwe jest wykorzystanie wszystkich dostępnych standardowych komponentów. Dzięki temu nie jest konieczne doposażenie, a drukarki sieciowe mogą być bezproblemowo obsługiwane. W sumie migracja z FTTD do FTTO spełniła wszystkie oczekiwania Bawarskiego Ministerstwa Kultury.

 

 

 

Galeria zdjęć

O firmie MICROSENS

Przesyłanie informacji za pomocą połączeń światłowodowych oferuje liczne korzyści. Firma MICROSENS GmbH & Co. KG dostrzegła to bardzo wcześnie. Jako jeden z pionierów firma od 1993 roku projektuje i produkuje w Niemczech wysokowydajne systemy komunikacyjne i transmisyjne. Indywidualnie dopasowane do wymagań różnych obszarów zastosowań i osadzone w kompleksowych koncepcjach dla poszczególnych branż. Ale przede wszystkim blisko klienta. Wyzwania techniczne wynikające z projektów klientów są bezpośrednio uwzględniane w rozwoju produktów. W ten sposób powstają rozwiązania automatyzacji oparte na IP dla nowoczesnych budynków, ekonomiczne koncepcje sieciowe dla biur i miejsc pracy, solidne i odporne na awarie rozwiązania dla środowisk przemysłowych, przyszłościowe optyczne systemy transportowe dla sieci rozległych oraz efektywne łączenie zakładów i centrów komputerowych.