Success Story

Grupa ENERGA stawia na rozwiązania optyczne MICROSENS

Grupa ENERGA jest jednym z czterech holdingów elektroenergetycznych w Polsce. Głównymi obszarami działalności grupy są dystrybucja, obrót i wytwarzanie energii. ENERGA obsługuje ponad 2,8 mln klientów, głównie w północnej i środkowej części kraju, na obszarze 75 tys. km kw., dostarczając prąd do domów ponad 7 milionów Polaków oraz do ponad 300 tys. firm. Grupa eksploatuje i utrzymuje w pełnej sprawności 162 tys. km linii energetycznych, przesyłając nimi ponad 20 TWh energii rocznie.

Dzięki aż 45 elektrowniom wodnym i ponad stu wiatrakom przyłączonym do sieci, z 30-procentowym udziałem w rynku, ENERGA jest krajowym liderem w produkcji i dostawach energii zielonej. Grupa współpracuje także z lokalnymi wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych, a do jej sieci przyłączone są liczne małe elektrownie wodne oraz biogazownie.

Do działań wzmacniających pozycję rynkową i wzrost wartości marki ENERGA oprócz wprowadzenia szeregu nowych produktów, usług i kanałów komunikacji z klientem, przyczyniają się także inwestycje w rozwój i unowocześnienie infrastruktury energetycznej, podnoszenie jakości zarządzania firmą oraz zwiększanie efektywności i obniżanie kosztów.

W ramach tych działań rozpoczęta została modernizacja sieci technologicznej oraz sieci rozległej. Począwszy od 2006 roku, kaliski oddział ENERGA-OPERATOR SA przygotował i wdrożył projekt teleinformatyczny, który w sposób optymalny pozwala gospodarować zasobami włókien światłowodowych. Dzięki zastosowaniu systemów multitpleksacji optycznej CWDM MICROSENS pracujących na pojedynczych włóknach optycznych zwolniono kluczowe zasoby niezbędne dla innych przedsięwzięć. Systemy CWDM zostały użyte do połączeń między stacjami wysokiego napięcia (110kV) dla transmisji kanałów SDH oraz GbE stosowanych zarówno w systemach technologicznych, jak i biurowych.

Projekt w zakresie systemów technologicznych obejmuje transmisję danych i głosu między stacjami wysokiego napięcia i dyspozycjami ruchu energii elektrycznej. Wśród założeń projektu ważnym elementem było ujednolicenie rozwiązania dla wszystkich obiektów oraz minimalizacja różnorodności stosowanych podzespołów. Podczas testów laboratoryjnych wybrane zostały dwa przełączniki 10 portowe MICROSENS w wersji przemysłowej, a po zakończeniu certyfikacji również przełącznik zgodny z normami IEC-61850, IEEE-1613 i IEC 60870.

Przełączniki przemysłowe wykorzystane zostały w sieci lokalnej łączącej urządzenia stacji wysokiego napięcia, takie jak telemechanika, telezabezpieczenia, pomiary i łączność głosowa, tworząc jednocześnie wielowęzłową sieć w topologii pierścieniowej w obrębie stacji. Drugim obszarem ich wykorzystania jest teletransmisja danych między obiektami i tu modularność przełączników umożliwia stosowanie wymiennych wkładek SFP dopasowanych zasięgiem do długości linii światłowodowych między stacjami oraz dyspozycjami ruchu. W zakresie routing’u, telefonii IP i konwersji sygnałów np. RS-232/Ethernet stosowane są urządzenia firm trzecich. Całość prac projektowych oraz integratorskich w Oddziale kaliskim przeprowadzili pracownicy ENERGA-OPERATOR SA.

Taka koncepcja sieciowa w ciągu kilku lat wdrożeń znalazła zastosowanie w kilkuset obiektach typu stacje wysokiego napięcia nie tylko na terenie ENERGII Oddział w Kaliszu, ale również w innych Oddziałach i elektrowniach wiatrowych, w których wdrożeniem zajmowała się spółka z grupy ENERGA – ZEP-TECH Sp. z o.o oraz EIT.

Od czasu pierwszego wdrożenia zastosowane rozwiązanie było stale rozwijane, dodawane były nowe funkcjonalności, osiągając optymalną postać. Dziś, z perspektywy czasu widać, że założenia, projekt i zastosowane elementy zostały właściwie dobrane i funkcjonują bez zarzutu, zapewniając ciągłość i stabilność pracy sieci.

 

O firmie MICROSENS

Przesyłanie informacji za pomocą połączeń światłowodowych oferuje liczne korzyści. Firma MICROSENS GmbH & Co. KG dostrzegła to bardzo wcześnie. Jako jeden z pionierów firma od 1993 roku projektuje i produkuje w Niemczech wysokowydajne systemy komunikacyjne i transmisyjne. Indywidualnie dopasowane do wymagań różnych obszarów zastosowań i osadzone w kompleksowych koncepcjach dla poszczególnych branż. Ale przede wszystkim blisko klienta. Wyzwania techniczne wynikające z projektów klientów są bezpośrednio uwzględniane w rozwoju produktów. W ten sposób powstają rozwiązania automatyzacji oparte na IP dla nowoczesnych budynków, ekonomiczne koncepcje sieciowe dla biur i miejsc pracy, solidne i odporne na awarie rozwiązania dla środowisk przemysłowych, przyszłościowe optyczne systemy transportowe dla sieci rozległych oraz efektywne łączenie zakładów i centrów komputerowych.