Wyszukiwarka produktów

New!
Product Folder Medical Switch
available as
PDF-Download

Ekonomiczne rozwiązania światłowodowe dla szpitali

Folder prezentuje rozwiązania MICROSENS dla służby zdrowia.
PDF-Download

Ekonomiczne rozwiązania światłowodowe dla szpitali

Wciąż zmieniające się regulacje ze strony państwa powodują zmniejszanie budżetów szpitali i klinik. Rosnąca presja kosztowa zawęża przy tym możliwości działania w sensie ekonomicznym. Na poziomie decyzyjnym medycyna wspierana informatycznie już dawno okazała się jedyną drogą pozwalającą znaleźć kompromis między możliwością zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki nad pacjentami, a zachowaniem konkurencyjności.

Systemy firmy MICROSENS zwiększają rentowność infrastruktury informatycznej m.in. poprzez obsługę dodatkowych usług, takich jak dostęp do Internetu dla pacjentów lub telewizja IPTV, umożliwiając tym samym uzyskiwanie dodatkowych przychodów. Jako uznany niemiecki projektant i producent wydajnych rozwiązań światłowodowych z powodzeniem towarzyszyliśmy już wielu projektom w zakresie opieki zdrowotnej, od przyszłościowej sieci wewnętrznej Fiber To The Office, przez podłączenie do centrów obliczeniowych, aż po koncepcje sieci międzyklinicznych opartych na technologii transferu 10G w standardzie Intercampus. 

System MICROSENS Fiber To The Office to sposób na niezawodne dostarczanie danych pacjentów lekarzom i personelowi medycznemu przy maksymalnej szerokości pasma. W odniesieniu do wysokich wymagań dotyczących stabilności EMC dla sieci szpitali, światłowód staje się atrakcyjny również pod względem kosztów inwestycyjnych (CAPEX) w porównaniu do ekranowanych kabli miedzianych. System wykorzystuje przyszłościowe kable światłowodowe o dużym zasięgu niezbędnym do stworzenia połączeń na dużych odległościach pomiędzy obszarami klinik, nie wymagając dużej liczby dodatkowych rozdzielaczy w poszczególnych budynkach.

Wydłużenie odcinków światłowodu aż do obszaru, w którym pracują użytkownicy, stanowi jedno z podstawowych założeń FTTO. Światłowód gwarantuje długi czas użytkowania mimo kolejnych zmian technologii. Dzięki temu zarządzający kliniką i dyrektorzy techniczni osiągają w ramach zarządzania kosztami informatycznymi długookresową ochronę inwestycji i bezpieczeństwo w planowaniu.

Wydłużenie odcinków światłowodu do zakresu trzeciorzędnego prowadzi do powstania bardziej niezawodnej infrastruktury kablowej. Dzięki rozdzieleniu galwanicznemu zapewnia ona większą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i zwiększa w ten sposób dostępność zastosowań informatycznych w opiece zdrowotnej.

Tworzenie wielu zastosowań dla infrastruktury sieciowej zapewnia szereg korzyści ekonomicznych. Z jednej strony, skuteczne procedury biznesowe pozwalają zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń pracowników. Po drugie, kompleksowe usługi komunikacyjne wpływają na poprawę zadowolenia pacjentów i jakość opieki nad pacjentem. Pod względem finansowym usługa Triple Play pozwala instytucjom medycznym amortyzować ich pilnie potrzebne inwestycje w sieci o wysokiej wydajności szybciej, generując dochody pochodzące z płatnych usług komunikacyjnych, takich jak dostęp pacjenta do Internetu, IPTV oraz video-on-demand.

W czasach ograniczonych funduszy i zmniejszanych dotacji menedżerowie klinik i dyrektorzy techniczni wymagają inwestycji o długofalowej perspektywie. Koszty zakupu mają przy tym pozostawać w odpowiedniej relacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie szerokości pasma. Przyszłe wymagania muszą być uzasadnione ekonomicznie.

Rosnąca współpraca interdyscyplinarna, łączenie klinik w regionalne centra kompetencyjne, a także zintegrowane zaopatrzenie jako nowy paradygmat opieki zdrowotnej mają za zadanie gwarantować wyższą jakość leczenia, lecz jednocześnie prowadzą do znacznie większej konkurencji.
Zdolność tworzenia sieci stanowi przy tym obecnie jeden z kluczowych czynników wyższej produktywności i efektywności kosztowej. Skalowalna platforma transportowa 10/40G MICROSENS dla szybkich sieci optycznych oferuje usługodawcom medycznym podstawę dla rozbudowy sieci w przyszłości wraz z ich wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości.

W opiece zdrowotnej oprócz kwestii ekonomicznych liczy się przede wszystkim niezawodność i bezpieczeństwo. Odnosi się to w szczególności do dostępności systemów do zarządzania budynkami oraz komponentów przemysłowych Ethernet służących do podłączania systemów zasilania. Ze względu na to, że zdrowie pacjentów zależy bezpośrednio od klimatyzacji i zasilania energią elektryczną, nie do przyjęcia są awarie systemu w tych obszarach. Dzięki starannym procesom produkcji i najbardziej surowym wymaganiom w zakresie zapewnienia jakości urządzenia przemysłowe Ethernet firmy MICROSENS przyczyniają się do niezawodnego działania sieci w obrębie technicznych systemów budynków szpitalnych.