Sektor publiczny

W obliczu wymogów administracji elektronicznej i zarządzania zorientowanego na przyszłość osoby podejmujące decyzje w gminach, urzędach i ministerstwach konfrontowane są z nowymi wyzwaniami. Zmieniły się przy tym również zapatrywania na sieci wewnętrzne. Wcześniej traktowano je raczej jako środek do celu, dziś zaś ugruntowuje się pogląd, który każe traktować infrastrukturę informatyczną jako część całości. Dotyczy to szczególnie kosztów energii i utrzymania infrastruktury informatycznej, co znajduje odzwierciedlenie także w najnowszej wersji rozporządzenia o zamówieniach publicznych.

W ramach procesów transformacji związanych z informatyzacją sektor publiczny jest coraz szybciej modernizowany. W związku z tym coraz większe znaczenie zyskuje infrastruktura informatyczna budynków, ponieważ stanowi ona techniczną podstawę wszystkich systemów informatycznych. 

 


Światłowody to medium przyszłości. Z tego względu liczne placówki administracji publicznej, urzędy i ministerstwa zdecydowały się na okablowanie wewnętrzne oparte w całości na światłowodach zgodnie z modelem Fiber To The Desk (FTTD). Te instalacje częściowo pochodzą jeszcze z okresu przed upowszechnieniem usług Voice over IP i Power over Ethernet. Decyzja o wykonaniu w budynku sieci światłowodowej nie musi wykluczać innych rozwiązań. Migracja z FTTD do FTTO umożliwia zastosowanie technologii Power over Ethernet, zapewnia większą elastyczność i wykorzystuje przy tym zalety już istniejącego okablowania światłowodowego.

Niemiecka administracja, dysponująca 400 lokalizacjami, zalicza się do największych krajowych właścicieli centrów obliczeniowych. W ramach redukcji kosztów na pierwszym planie znajduje się optymalizacja procesów i konsolidacja. Niezależnie od tego, czy chodzi o centrum usług wspólnych czy o powiązanie centrów obliczeniowych, kluczem do wyższej efektywności kosztowej jest wydajna sieć, która będzie w stanie w krótkim czasie podołać szybko rosnącym wymaganiom związanym z szerokością pasma.