Wyszukiwarka produktów

Folder Optyczna Platforma Transportowa

Folder oferuje przegląd informacji na temat Optycznej Platformy Transportowej MICROSENS.

PDF-Download

Wysoce energooszczędna platforma transmisyjna dla sieci operatorskiej

Gwałtownie rosnące koszty energii elektrycznej i klimatyzacji mają coraz większy wpływ na zyski w zakresie nośników lokalnych. Wprawdzie wysoka skalowalność zapobiega powstawaniu nadmiernych kosztów kapitałowych, jednak wskutek rosnącego udziału w kosztach eksploatacji koncepcja „pay as you grow” jest coraz mniej atrakcyjna. Dlatego też firma MICROSENS łączy modułową budowę systemu z efektywną pod względem energetycznym architekturą jednochipową, technologią Multirate i wysoką interoperacyjnością w jeden całościowy system Carrier, przynoszący zysk przez długi okres.

Green IT jako istotny czynnik ekonomicznych sieci operatorskich

Ze względu na to, że każdy wat mocy pobranej przez system transmisyjny wpływa również na zwiększenie kosztów klimatyzacji i bezprzerwowego zasilania energią elektryczną, rozwiązania sprzętowe efektywne pod względem energetycznym przyczyniają się wyraźnie do wzrostu rentowności sieci operatorskich. Dzięki najbardziej nowoczesnej technologii jednochipowej firmie MICROSENS udało się znacznie zredukować pobór mocy przez optyczne systemy transmisyjne.

Usługi związane z chmurą obliczeniową jako rosnący rynek dla regionalnych dostawców telekomunikacyjnych

Przetwarzanie w chmurze to segment największego wzrostu w branży informatycznej. Wynika to z faktu, że klienci biznesowi i prywatni w coraz większym stopniu wymagają dostosowanych do potrzeb rozwiązań telekomunikacyjnych o wysokiej skalowalności. Dzięki temu również dla regionalnych dostawców otwiera się istotne pole do działalności biznesowej, z czym wiążą się jednak wysokie wymagania w odniesieniu do technologii transferu. Wynika to stąd, że w krótkim okresie należy udostępnić klientom szerokości pasma wymagane dla usług związanych z chmurą obliczeniową, takich jak archiwizacja online, wirtualizacja i usługi aplikacyjne. Elastyczność taką zapewnia firma MICROSENS dzięki technologiom takim jak Multirate, hybrydowe CWDM/DWDM i transfer dwukierunkowy.

Tworzenie efektywnych pod względem kosztów podstaw dla sieci konwergentnych

Podstawę efektywnej pod względem kosztów realizacji technologii przyszłościowych, takich jak usługi związane z chmurą obliczeniową, Next Generation Networks (NGN) lub Carrier Ethernet, stanowią skalowalność, efektywność energetyczna i optymalne wykorzystanie już istniejących odcinków światłowodu. Konwergencja sieci i usługi związane z chmurą obliczeniową zwiększają wprawdzie zapotrzebowanie na większą szerokość pasma, ale w związku ze stałym spadkiem cen dodatkowych, kosztów nie można już przerzucić w satysfakcjonującym zakresie na klienta. Dlatego firma MICROSENS łączy efektywną pod względem energetycznym architekturę z nowoczesną technologią Multirate, dzięki czemu powstaje rozwiązanie z zakresu transferu danych, które w maksymalnym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji sieci operatorskich.

Optyczna platforma transportowa MICROSENS

■    Wysoki poziom zabezpieczenia przed awarią (zgodne z NEBS-3), redundantne zasilanie energią elektryczną 48 V DC / 230 V AC
■    Zgodność z normą ITU G.709 dla OTN (Optical Transport Network)
■    Regeneracja sygnału 3R (zależnie od modułu)
■    Przejrzystość protokołu (Fibre Channel, Ethernet, SDH)
■    Efektywna pod względem energetycznym technologia jednochipowa
■    CWDM/DWDM w trybie mieszanym
■    Szerokości pasma od 100 Mb/s do 100 Gb/s na maks. 160 oddzielnych kanałach
■    Zasięg do 300 km bez pośrednich wzmacniaczy optycznych
■    Sieć LAN do połączenia WAN (OC-192/STM-64 do LAN)
■    Transfer nieskompresowanych plików wideo (SD-SDI/ASI)
■    Obsługa standardu SFP/XFP (niekodowane)