Wyszukiwarka produktów

Efektywne rozwiązania światłowodowe dla lotnisk

Folder prezentuje rozwiązania światłowodowe dla lotnisk.

PDF-Download  

Wydajne rozwiązania światłowodowe dla lotnisk

Przemysł lotniczy musiał w ciągu ostatnich lat zmierzyć się z wieloma problemami. Kryzys gospodarczy, rosnące podatki, nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i wzrastające ceny paliw miały wpływ na większość źródeł przychodów branży lotniczej. Te okoliczności zmusiły zarządców portów lotniczych do szukania nowych sposobów zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów. Sieci wysokiej wydajności odgrywają ważną rolę w nowoczesnym zarządzaniu portem lotniczym. Zastosowanie sieci wysokiej wydajności wymaga użycia najnowszych rozwiązań światłowodowych.

MICROSENS jest firmą, która wspiera klientów z tej branży w podjęciu decyzji zwiększających rentowność infrastruktury sieciowej. Łatwo to osiągnąć, instalując systemy oparte na światłowodach (takie jak system Fiber To The Office), które oszczędzają cenne miejsce przeznaczane na szafki kablowe, zwiększają przychody z działalności pozalotniczej i obniżają całkowite koszty informatyczne. MICROSENS to niemiecka firma projektująca i produkująca wysokowydajne rozwiązania i komponenty światłowodowe, mająca na swoim koncie wiele instalacji dla operatorów portów lotniczych z różnych krajów. Klienci cenią sobie niezawodność naszych produktów i zaawansowane usługi doradcze.

Warto zapoznać się z naszą przyszłościową, wewnątrzfirmową infrastrukturą sieciową Fiber to the Office, jak również koncepcją międzybudynkowych sieci wysokiej wydajności opartych na technologii szybkiej transmisji 100G+.

Presja finansowa oznacza zwiększone wymagania stawiane infrastrukturze informatycznej. Dlatego coraz ważniejsze dla operatorów portów lotniczych stają się długoterminowe, ekonomiczne rozwiązania o większej skalowalności. Wybór odpowiedniej architektury sieciowej ma zasadnicze znaczenie dla utworzenia trwałej, konkurencyjnej i wydajnej infrastruktury informatycznej.

System FTTO z łatwością łączy odległe od siebie części dużego lotniska przy użyciu poziomego okablowania światłowodowego. Jednocześnie oszczędza cenne miejsce przeznaczone na szafki i połączenia kablowe oraz elastycznie rozwiązuje problemy ograniczeń długości kabli i przepustowości. W ten sposób zmniejsza całkowite koszty instalacji, eksploatacji, rozbudowy sieci i przyszłej obsługi technicznej.

System FTTO stanowi doskonałą odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na przepustowość w nowoczesnych portach lotniczych. Wszystkie nowoczesne systemy informatyczne lotnisk w dużym stopniu bazują na elastycznej infrastrukturze sieciowej. Ponadto nowe wymagania, takie jak systemy oparte na sieci IP, stale rosną, a infrastruktura sieciowa musi obsłużyć coraz większą ilość danych.

Dzięki użyciu rozbudowanego okablowania światłowodowego rozwiązanie FTTO gwarantuje dłuższy czas eksploatacji, maksymalną wydajność i doskonały koszt przesłania jednego bitu.

Rozwiązania przemysłowego Ethernetu firmy MICROSENS pomagają kierownictwu portu lotniczego ograniczać koszty operacyjne i jednocześnie gwarantują doskonałą jakość usług.

Coraz większa liczba rozwiązań technicznych funkcjonujących w portach lotniczych musi codziennie sterować dziesiątkami tysięcy procesów przetwarzania danych i obsługiwać je. Wysokie wymagania dotyczące stabilności mają szczególne znaczenie w systemach pracujących w wymagającym otoczeniu, takim jak obsługa bagażu, nadzór na zewnątrz budynków, ruchome transportery (np. rękawy) dla pasażerów. Niezawodny nadzór i gromadzenie danych są również bardzo ważne dla systemów zarządzania obiektem — zapewniają maksymalny poziom dostępności instalacji elektrycznych i klimatyzacji.

Za pomocą rozwiązań dla multipleksacji optycznej firmy MICROSENS operatorzy portów lotniczych mogą z łatwością zabezpieczyć swoją wydajność poprzez przesyłanie dużej ilości danych niezbędnych w nowoczesnych sieciach zintegrowanych. Nowe technologie, takie jak nadzór oparty na sieci IP i telefonia VoIP, spowodowały wzrost wymagań dotyczących przepustowości w portach lotniczych do poziomu, na którym tradycyjne struktury szkieletowe sieci Gigabit Ethernet (1 Gb/s) szybko osiągnęły kres swoich możliwości.

Optyczne sieci transmisyjne są łatwym do wdrożenia rozwiązaniem, zwielokrotniającym przepustowość istniejącego okablowania światłowodowego przy koszcie stanowiącym ułamek wartości inwestycji związanej z montażem nowych tras światłowodowych.