Wyszukiwarka produktów

Folder Centra przetwarzania danych

Folder prezentuje rozwiązania dla centrów przetwarzania danych.

PDF-Download

Połączenie centrów danych

Centra przetwarzania danych są dzisiaj niezbędne do sterowania nowoczesną komunikacją.Węzły te koncentrują w sobie wszystkie ważne procesy biznesowe, udostępniając systemy o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa, jak rozproszone bazy danych, środowiska wirtualne i nadmiarowe magazyny danych. Z tego względu podlegają one surowym wymogom w zakresie zabezpieczeń i nadmiarowości na wypadek wystąpienia awarii.

Sprzęganie centrów przetwarzania danych zaczyna odgrywać pod tym względem coraz większą rolę, ponieważ praktycznie wszystkie nowoczesne koncepcje redundancji geograficznej wymagają wydajnej infrastruktury sieciowej między poszczególnymi centrami przetwarzania danych, aby wymagania w zakresie czasów przywracania mogły zostać spełnione.

Niemiecka firma MICROSENS projektuje i wytwarza wydajne systemy światłowodowe. Naszą specjalnością jest multipleksowanie sygnałów optycznych. Oferujemy innowacyjne produkty i profesjonalne doradztwo przez doświadczonych inżynierów specjalistów na miejscu. Firma MICROSENS urzeczywistnia ekonomiczne koncepcje sieciowe oparte na technologii WDM i innowacyjnej technologii TDM-over-WDM w postaci całościowych rozwiązań i w ścisłej współpracy z operatorami centrów przetwarzania danych, instytucjami i firmami.

Tam, gdzie standardowe koncepcje MPLS powiązane z dostawcami usług bardzo szybko osiągają granice swoich ekonomicznych i technicznych możliwości, multipleksowanie sygnałów optycznych umożliwia skalowalną wydajność transferu, duży zasięg i krótkie czasy oczekiwania.

Łączenie centrów przy użyciu technologii DWDM pozwala na nową elastyczność w ramach klastrów centrów i umożliwia zwiększenie zdolności produkcyjnych ograniczonych przez uwarunkowania związane z lokalizacją. Multipleksowanie z podziałem na długości fali odgrywa kluczową rolę przy optymalizacji procesów w centrach.

Wymagania przedsiębiorstw uzależnionych od ciągle dostępnych systemów informatycznych oraz przepisy dotyczące zgodności i związane z nimi surowe kryteria sprawdzania spowodowały, że tradycyjna koncepcja pojedynczego, niezależnego centrum przetwarzania danych jest coraz częściej kwestionowana. 

Surowe wytyczne dotyczące dostępności systemów i czasów wznowienia wynikające z kodeksu ITIL, ustaw Sarbanex-Oxley i HIPPA, Umowy Kapitałowej Basel II oraz niemieckiej ustawy o kontroli i przejrzystości w przedsiębiorstwach (KonTraG) można często spełnić wyłącznie przy użyciu rozproszonych geograficznie centrów przetwarzania danych.

Zdolność do tworzenia sieci jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym większą produktywność i efektywność kosztową centra przetwarzania danych. Skalowalna platforma transmisji światłowodowej firmy MICROSENS spełnia ciągle rosnące wymagania operatorów centrów w zakresie przepustowości i sprawdzi się również w przyszłości.

Odporność na awarie i redundancja są przy tym tak samo ważne jak długotrwała przystępność w ramach planowania kosztów informatycznych w firmie.

Ze względu na swój rozległy charakter i instalację wzdłuż autostrad lub linii kolejowych połączenia światłowodowe mogą być w dużej mierze narażone na ataki fizyczne. Mogą one dotyczyć zarówno samego medium optycznego jak i wyjść monitorujących optycznych systemów transmisji. Metody szyfrowania w czasie rzeczywistym umożliwiają zabezpieczenie danych magazynu i użytkowników przed dostępem osób trzecich. Optyczne zabezpieczenia stanowią przystępną cenowo alternatywę pozwalającą wykryć manipulacje połączeń światłowodowych.