Wyszukiwarka produktów

Efektywne rozwiązania telekomunikacyjne dla sektora badań i edukacji

Folder prezentuje rozwiązania MICROSENS dla sektora badań i edukacji.
PDF-Download

Efektywne rozwiązania telekomunikacyjne dla sektora badań i edukacji

Wysoki poziom badań naukowych i edukacji wymaga podwalin w postaci nowoczesnych technologii. Ilość danych przesyłanych przez sieci badawcze rośnie co roku mniej więcej o 40%. Rosnąca ilość danych wynika zarówno ze ściślejszej współpracy między instytucjami, jak i z coraz większej wirtualizacji nauczania i badań.

Firma MICROSENS, niemiecki projektant i producent efektywnych rozwiązań światłowodowych, oferuje obecność w regionie, innowacyjne produkty i profesjonalne doradztwo. W ścisłej współpracy z instytucjami naukowymi realizuje różnorodne projekty o charakterze całościowych rozwiązań - od przyszłościowej sieci wewnętrznej Fiber To The Office przeznaczonej specjalnie dla newralgicznych obszarów laboratoriów po wysokowydajną sieć typu Intercampus w technologii CWDM/DWDM przeznaczoną dla konsorcjów badawczych i uniwersytetów.

Nowoczesne metody kształcenia typu „Blended Learning” są ściśle powiązane z bogatą ofertą medialną i nowymi formami komunikacji. W ramach rozbudowy infrastruktury medialnej biblioteki uniwersyteckie i szkolne rozwijają się coraz bardziej w kierunku centrów medialnych z szerokim dostępem do treści cyfrowych. W związku z rosnącą ilością danych typowe koncepcje infrastruktury opartej na miedzi szybko napotykają na ograniczenia zarówno w zakresie szybkości transferu, jak i opłacalności ekonomicznej.

Koncepcja MICROSENS FTTO łączy w sobie zalety wydajnej technologii światłowodowej z elastycznością technologii przyłączeniowej z użyciem kabli miedzianych. Szkoły wyższe i instytuty badawcze uzyskują dzięki FTTO przyszłościową topologię sieci o niskich kosztach eksploatacyjnych i dużych możliwościach transmisyjnych.

W związku z głęboką restrukturyzacją systemu finansowania szkół wyższych rektorzy uczelni działają pod silną presją kosztową.

Firma MICROSENS oferuje koncepcję rozbudowy sieci uczelnianych, która w przeciwieństwie do uzupełniającego lub nawet całkowicie nowego okablowania umożliwia stopniowe zwiększenie wydajności przyłączy. Szkoły wyższe i instytuty badawcze mogą planować wykorzystanie swojego kapitału w sposób bardziej elastyczny przez zastosowane przełączników instalacyjnych firmy MICROSENS. Punktowa rozbudowa poszczególnych części budynków lub pięter może być rozdzielona na różne budżety. Stopniowa rozbudowa ogranicza ponadto do minimum zakłócenia i przerwy w pracy.

Wykorzystując system transportowy firmy MICROSENS instytuty badawcze i edukacyjne zyskują podstawę do tworzenia wirtualnych zespołów badawczych. Sieci transportowe CWDM/DWDM o wysokiej wydajności umożliwiają szybki dostęp do wspólnych baz danych niezależnie od aktualnej lokalizacji i zapewniają w ten sposób istotną podstawę sukcesu naukowego.

Dzięki modularnej konstrukcji optyczna platforma transportowa firmy MICROSENS umożliwia zwiększenie wydajności odcinków światłowodowych do 100 Gb/s na kanał stosownie do rzeczywistych potrzeb. W ten sposób placówki i instytuty badawcze mogą utrzymać równowagę między wymaganiami związanymi z szerokością pasma a inwestycjami przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w zakresie dodatkowych możliwości transferu. 

Zasilanie sieciowych urządzeń końcowych energią elektryczną przy użyciu technologii Power-over-Ethernet przynosi wiele korzyści również w obszarze edukacji. Punkty dostępu do ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej WLAN i telefonii VoIP mogą być zasilane wydajnie i niedrogo z użyciem PoE.

Dla tej aplikacji firma MICROSENS oferuje koncepcję centralnego zasilania energią elektryczną, zwiększającą łączną dostępność dzięki redundantnemu rozplanowaniu oraz dokładnemu określeniu potrzebnej mocy zasilania.

Centralne systemy zasilania energią elektryczną można dodatkowo wyposażyć w bufor z akumulatorem (UPS). Firma MICROSENS oferuje bardzo kompaktowe rozwiązania o wysokiej gęstości mocy.