Sieciowa platforma zarządzająca

Sieciowa platforma zarządzająca (Network Management Platform - NMP) jest efektywnym i uniwersalnym narzędziem, umożliwiającym konfigurację, monitoring i zarządzanie wszystkimi zarządzalnymi urządzeniami MICROSENS. Praca administratora jest znacznie łatwiejsza dzięki przejrzystej wyświetlacz formie graficznej i inteligentnej automatyzacji.

Platforma zarządzająca bazuje na liście urządzeń, która umożliwia grupowanie komponentów sieciowych w strukturę drzewa. Urządzenia mogą być przypisane do jednej lub kilku grup. Tym samym konfiguracja może być przeprowadzana jednocześnie dla wielu urządzeń.

NMP Standard
NMP Professional
NMP Server