Wyszukiwarka produktów

Folder Fiber To The Office - Wydajna sieć lokalna dla nowoczesnych środowisk biurowych

Nowoczesna koncepcja Fiber To The Office. Dokument w formacie pdf do pobrania.

Opracowanie: Wysoka dostępność bez kompromisów – koncepcje redundancji w sieciach FTTO

Dokument w formacie pdf do pobrania.

Koncepcja Fiber To The Office (FTTO) — przyszłościowa, energooszczędna i ekonomiczna

Fiber To The Office (FTTO) to zgodna ze standardami, zdecentralizowana koncepcja sieci dla nowoczesnych środowisk biurowych, która w inteligentny sposób łączy zalety okablowania światłowodowego i miedzianego.

W odróżnieniu od klasycznej, strukturalnej sieci kablowej, w ramach koncepcji FTTO do okablowania pionów i fragmentów poziomych stosuje się światłowody, natomiast kable miedziane są stosowane wyłącznie do bezpośredniego podłączenia komputerów i urządzeń końcowych za pośrednictwem przełączników instalacyjnych firmy MICROSENS.

Klienci uzyskują w ten sposób ekonomiczną infrastrukturę sieciową zapewniającą im rozszerzoną ochronę inwestycji, dużą wydajność i niższe koszty eksploatacji. 

Ochrona inwestycji dzięki łączom światłowodowym

Jeszcze kilka lat temu światłowody w budynkach uważano za drogie rozwiązania i nadmierną rozrzutność, jednak w ostatnich latach sytuacja wyraźnie się zmieniła. Z jednej strony znacznie wzrosły koszty wytwarzania łączy miedzianych — produkcja nowoczesnych kabli kat. 7 stała się bardzo droga ze względu na ekranowanie i wzrost ich objętości. Równocześnie wzrosła wydajność i ekonomiczność metod produkcji okablowania światłowodowego. W międzyczasie aspekty finansowe uległy więc diametralnej zmianie. Koszty zakupu i instalacji okablowania o dużym udziale światłowodów są dziś znacznie niższe niż w przypadku okablowania strukturalnego. Do tego należy dodać istotny przyszłościowy aspekt instalacji światłowodowych — w przypadku okablowania miedzianego zmiana technologiczna następuje maksymalnie co dziesięć lat, natomiast przewidywany średni czas użytkowania łączy światłowodowych jest wielokrotnie dłuższy.  

Równowaga kosztów zakupu i kosztów eksploatacji

Jak wykazały niezależne badania wiodących instytucji gospodarczych, technologia FTTO oferuje firmom przyszłościową infrastrukturę sieciową, która doskonale łączy ze sobą korzyści techniczne i ekonomiczne. Dotyczy to zarówno kosztów zakupu na każde przyłączane stanowisko, jak i późniejszych kosztów eksploatacji. Eliminacja pomieszczeń technicznych na poszczególnych piętrach udostępnia pracownikom więcej cennej powierzchni budynku. Warto też zauważyć, że w przypadku zmiany technologicznej w przyszłości istniejące pionowe okablowanie światłowodowe może być w dalszym ciągu użytkowane. Zdecentralizowane podejście stosowane w ramach koncepcji FTTO oraz stosowane aktywne elementy sieciowe i zasilacze awaryjne (UPS) na poszczególnych piętrach pozwalają również uniknąć wymagających intensywnej klimatyzacji hotspotów. Zoptymalizowane pod kątem niskiego zużycia energii przełączniki instalacyjne firmy MICROSENS obniżają łączny pobór prądu w elementach aktywnych. Centralne zarządzanie wraz z funkcjami wdrożeniowymi minimalizuje natomiast pracochłonność konserwacji i serwisowania infrastruktury sieciowej.

Nowe budownictwo, rozbudowa, remont — FTTO to właściwy wybór

Ze względu na niewielką objętość kabli w odcinkach światłowodowych koncepcja FTTO bardzo dobrze sprawdza się podczas renowacji lub rozbudowy istniejących sieci. Dotyczy to zwłaszcza budynków objętych ochroną konserwatorską, ponieważ Fiber To The Office wymaga jedynie minimalnej ingerencji w strukturę budowli. Dzięki szerokiej ofercie dostępnych kombinacji łączy nadrzędnych (uplink) i podrzędnych (downlink) w przełącznikach instalacyjnych firmy MICROSENS, technologia FTTO umożliwia stopniowe rozszerzanie pojemności istniejących sieci. W ten sposób można również punktowo rozszerzać sieć w poszczególnych częściach budynku lub na wybranych piętrach bez dłuższych przerw w bieżącej pracy.